Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/277

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Jeg H. A. Andersen af Aalborg, Skipper paa Skibet kaldet Valborg, hvormed jeg nu ligger her for at seile til Aalborg, hvor min rette Losseplads skal være, tilstaaer at have modtaget under Dækket i forbemeldte Skib af Herrer M. Berg # Co.

i. H. s. jy$ ^ j2- pustager Rosiner.

under hosstaaende Mærke i god og forsvarlig Stand, for efter lykkeligt fuldendt Reise at levere Alt i samme Tilstand til Herr I. H. Svendsen eller Ordre. Fragten er betinget til 4, er fire Mark Rigsmønt pr. Fustage og Fem Procent Caplaken, og Havari efter Søbrug. Til Sikkerhed for Opfyldelsen af Ovenmeldte indestaaer jeg med min Person, Formue, Gods og forbemeldte Skib med alt dets Tilbehør, og har til den Ende underskrevet tre ligelydende Connossementer. Naar eet er opfyldt, ere de andre ugyldige.

Kjøbenhavn, den 16de Aug. 1869.

Indhold og Vægt ubekjendt.

H. A. Andersen.

i. Om de Forpligtelser og Rettigheder, som følge med Connossementet.

Connossementet kan enten udstedes til en bestemt navngiven Persons eller til Afladerens Ordre.

Er der nævnt en Person som Modtager af Varerne, da er ogsaa denne, fra det Øieblik af at Connossementet er undertegnet, den Eneste, der er berettiget til at modtage eller paa anden Maade disponere over disse. Det følger heraf, at Afladeren paa samme Tid har fraskrevet sig sin Dispositionsret over Varerne, og han kan kun igjen komme i Besiddelse deraf ved enten at lade den navngivne Person endossere Connossementet eller ved at tilintetgjøre samtlige Connossementer, Noget, der jo