Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/27

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Dette for mig saa høist sørgelige Dødsfald vil imidlertid ingen Forandring medføre i de af den sal. Afdøde førte Forretoinger , som uforandrede ville bllTe fortsatte nnder Beatyreise af min Mands Fuldmægtig, Herr Elias Raun, der alt 1 mange Aar har havt Procura, og hvis Uodertkrift Jeg beder Dem behørig bemærke. Jeg haaber at den Tillid og Velvillie» hvormed De i saa lang en Aar- række har hædret min afdøde Mand, fremdeles maa blive Firmaet tildeel og tegner mig med megen Agtelse Emilie Tage, født Basmussen Herr Elias Raun vil tegne pr, pa. Hans G. Tage _^ Elias Raun. . En Agent melder, at det Huus, for hvilket han hidtil arbeidede, har standset, og at han har overtaget Agenturen for et andet Firma. Kjøbenhavn 10de Mai 1858. Herrer A. Bomm éi €o. hersteds. Ifølge modtagen Underretning fra Herr Wm. F. Walker i Newcastle up. Tyne seer denne Ven sig ikke istand til, efter det ham overgaaede Uheld, atter at kunne etablere noget Huus dersteds. Ligeledes vil den i kort Tid under Firma Sidney Walker i Newcastle førte Forretning ophøre, saasoait de nys indsendte Ordrer ere udførte. Paa Grund heraf har jeg overtaget Agenturforretningen for Danmark for Huset Perclval, King d; Go. i Newcastle up. Tyne, og Smigrer mig med, at De med den samme Velvillie som hidtil vil overdrage mig Deres Newcastler Ordrer til Udførelse ved disse Venner, der ere i Besiddelse af fornøden Gapital og Forretningsdygtighed til at byde enhver Goncurrence Spidsen, og altid med Hurtighed , Omhu og Billighed ville udføre enhver Ordre , aom De maatte have den Godhed at betro til min Omsorg. I Løbet af et Par Dage vil jeg tage mig den Fribed at tilstille Dem Dherrer Percival, King dr Go's. Priis-Gourant. Med megen Agtelse Lud. P. Gundersen. Dherrer Percival, King dr Gos. Referencer hersteds: Dherrer N. & W. Andersen. Dherrer Bech d; Flodmann. Digitized by Google