Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/28

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


8 . Circulaire fra en Vexelleer og Banquier. Kjøbenhayn 1ste Janaar 1858. Herrer Horn éi Dalberg. Rersteds. Hermed har jeg den Ære at meddele Dem, at jeg uoder Firma: Z. E. Lazarus & Go. har aabnet en Vexelleer- og Banquier - Forretning her paa Pladsen. Paa de vigtigste Handelspladser i Udlandet staaer jeg i Forbindelse med de meest anseete Banquierhnse, og vil saaledes see mig istand til at udføre til Deres Tilfredshed de forskjellige Transactioner , som De Vil overdrage mig. Angaaende min Soliditet og Reellitet ville Dherrer: D. S. Salomonsen, nonsen, ) } hersteds. Harald Rée Wallter dr Pottmeyer i Hamborg, Baring Brothers i London og Pierre Fould i Paris meddele enhver Oplysning, De maatte ønske. Jeg beder Dem bemærke min Underskrift og tegner med Høiagtelse ærbødigst Z. E. Lazarus, som vil underskrive Z. E. Lazarus dr Co. Gontoir, Østergade Nr. 15. . Circulaire fra et Steentrykkeri. Kjøbenhavn 1ste Januar 1858. Herr A. Maigaard. Hersteds. Jeg tillader mig herved at underrette Dem om, at jeg i Tillid til den Fremgang mit Etiket- og Accidenstrykkeri hidtil har havt, og for end mere at udvide sammes Virksomhed tillige har etableret et Steentrykkeri, hvorved jeg seer mig istand til at udføre alle Slags Etiketter, Adresse- og Visitkort, Regnings-, Vexel- og Gonnosements- Blanketter, samt alle andre merkantile Sager, saavel i Bog- som i Steentryk. Digitized by Google