Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/29

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Ved Hjælp af daellge Medarbeidere seer Jeg mig istand tU at kunne levere ligesaa smalike og priisbillige Arbeider, som noget andet Uthographisk Etablissement baade her paa Pladsen og i Udlandet, og tillader mig derfor at anbefale mig i Deres Erindring. Ærbødigst Fred. Sandberg. . Circulaire fra en Skomager. Kjøbenhavn i Januar 1858. Velbaarne Fra Jostitsr^dinde Grøvi. Hersteds. Jeg har den Ære at underrette Deres Velb. om, at Jeg, paa Hjørnet af Østergade og Kongens Nytory har aabnet et Udsalg af Dame-Skotøi, som stedse vil være vel forsynet i alle Retninger. I en Række af 10 Aar har jeg været besl^æftiget hos min Onkel, Hof- skomager R. Jørgensen, og senere opholdt mig nogen Tid ved de bedste Værksteder i Paris. Jeg nærer derfor ingen Tvivl om, at jeg baade med Hensyn til Elegance, DurabiUtet og Priisbillighed vU være isUnd til at tilfreds- stille Nutidens Fordringer, og anbefaler mig herved paa det Bedste. Ærbødigst Charles Gram. . Circulaire fra en Hattemager. Kjøbenhavn i April 1858. Høivelbaarne Herr Etatsraad Lange. Hersteds. Herved tager jeg mig den ærbødige Frihed at underrette Dem om, at den af mig i en Række af Aar drevne Hattefabrik paa Kjøbmagergade Nr. 16 nu tilligemed mit Udsalg er henflyttet til Kongens Nytorv Nr. 72. Jeg vil fremdeles have min Opmærksomhed henvendt paa at være fuld- stændigt assorteret saavel med ordlnaire som superfine Silke- og Filthatte af Dansk, Fransk og Engelsk Fabrikat efter nyeste Mode, som baade med Hensyn Digitized by Google