Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/9

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
III
      Side.


No. 7. Conto-Courant indsendes — Gjæld affordres. — Utilfredshed med den lange Henstand 26
8. Svar paa foranstaaende Brev, hvis Indhold var uberettiget 27
9. Conto-Courant indsendes. — Et længst forfaldent Beløb affordres paa den lempeligste Maade 27
10. Svar paa Foranstaaende. — Undskyldning for Forsømmelsen 28
11. En Conto-Courant indsendes 28
12. Svar. — Indvendinger gjøres i Anledning af formeentlige Feil 29
13. Svar. — Forklaring af de formodede Feiltagelser 30
14. Et formeentlig forfaldent Beløb affordres 31
15. Svar. — Beløbet var ei forfaldent til Betaling 31
16. Gjentagen, indtrængende Opfordring til at betale 31
17. Svar. — Undskyldning og Løfte om hurtig Betaling 32
18. Anmodning om at erholde Henstand med Betaling 33
19. Svar. — Sagen overgives til et andet Huus 33
20. Et andet Svar paa No. 18. - Vil ikke indrømme Henstand 34
Fjerde Afsnit. Brevvexling imellem en Kjøbmand i Provindserne og hans Forbindelser i Kjøbenhavn 34—55
No. 1. Ordre paa Sukker 34
2. Svar. — Ordren er udført 35
3. Indsendelse af Rimesser og Ordre paa grove Varer 35
4. Svar paa Foranstaaende 36
5. Advis om Ordrens Udførelse og Varernes Afsendelse 37
6. Anerkjendelse af en Conto-Courant. — Advis om Tratter. — Ordre til Salg af et Parti Korn 38
7. Indsendelse af Vexler til Discontering 39
8. Svar paa Foranstaaende 39
9. Anerkjendelse af med Posten modtagne Contanter 40
10. Salg af den i Nr. 6 opgivne Hvede og videre Besvarelse 40
11. Slutseddel paa ommeldte Hvede med dertil hørende Usancer 41
12. Beretning om Kjøbenhavns Kornmarked 46
13. Telegraph-Depeche 47
14. Svar paa No. 10. — Befragtning af Skib 47
15. Certepartie, henhørende til No. 14 48
16. Svar. — Udleveringsseddel er givet paa Hveden 49
17. Udleveringsseddel paa Hvede 50
18. Underretning om Hvedens Afskibning 50
19. Qvittering paa Udleveringssedlen 50
20. Connossement paa Hveden 51
21. Forhandlingsregning indsendes 52
22. Forhandlingsregning paa Hvede 52
23. Svar. — Advis om Tratter. — Consignation af Byg 53
24. Svar. — Assurance-Besørgelse 53