Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/8

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
II
      Side.


No. 17. Circulaire fra en Meubelhandler 10
18. Circulaire fra en Colonialhandler en-detail 11
Andet Afsnit. Anbefalings-, Introductions- og Accreditiv-Breve, samt Breve indeholdende Tilbud af forskjellig Slags 11—23
No. 1. Et Huus melder sin Reisendes forestaaende Ankomst 11
2. En ældre Kjøbmand anbefaler en yngre til en af sine Venner 12
3. Introductions-Brev for en Commis, der reiser i sin Principals Forretning 12
4. Et Lignende som No. 3 13
5. Et Huus anbefaler sin Chefs Søn til sine Londonner Venner 13
6. Et Huus anbefaler en Videnskabsmand til sine Venner 14
7. Introductions- og Anbefalingsbrev for en Commis, der søger

Emploi

14
8. Et Lignende som No. 7 15
9. En Kjøbmand sender Priiscourant og anbefaler en især billig Vare 16
10. En Kjøbmand melder sine Venner, at han forventer en Ladning Salt, hvoraf han gjør Tilbud 16
11. En Manufacturhandler henleder Opmærksomheden paa et Parti nye Varer 17
12. Brev fra en Commis, der søger Ansættelse 17
13. Svar paa Foranstaaende 18
14. Svar paa Foranstaaende 19
15. En Commis søger Ansættelse efter et Avertissement i Bladene 20
16. Svar paa Foranstaaende 20
17. Svar paa Foranstaaende 21
18. En Kjøbmand tilbyder Plads for en Commis, der har averteret

om en Plads

21
19. Svar paa Foranstaaende 21
20. Svar paa Foranstaaende 22
21. Accreditiv-Brev til et udenlandsk Huus 22
22. Brev henhørende til Foranstaaende 22
Tredie Afsnit. Brevvexling i Anledning af Aarsskiftet og Conto-Couranters Indsendelse, samt om Betalings-Udeblivelse 23—34
No. 1. Almindelig Form for et Brev, som ledsages af Conto-Courant 23
2. Svar paa Foranstaaende 24
3. Et Lignende som No. 1 24
4. Svar. — En Feil i den sendte Conto-Courant 25
5. Et Brev, som ledsages af en Blanket, der udfyldt retourneres Afsenderen og tjener til Beviis for Mellemværende 25
6. Den i foregaaende Brev omtalte Blanket 26