Carl Georg Holck: Den danske Statsforfatningsret/§ 82

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kiøbenhavn

II

Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/1 28

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1948. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1924.

Andet Underafsnti. Om Valgkredse, Valgbestyrelser og Valglister.

§ 82. Om Valgkredsene.

Ordningen af de Valgkredse, gjennem hvilke Valgene til Folkethinget skulle foregaae, er foretaget ved Valgloven i Overenstemmelse med den tidligere, s. ovenfor § 77, berørte, almindelige Grundsætning i Grl. § 32, s. Valglovens § 22 og den vedføiede Fortegnelse over samtlige Valgkredse. Denne Ordning er foretaget saaledes, at i Almindelighed ethvert Amt for sig er inddelt i et efter de stedlige forhold og Folkemængden afpasset Antal Valgkredse. Det er fremdeles en almindelig Regel, at Kjøbstæder og Landdistrikter ikke vælge særskilt for sig, men i Forening, idet de enkelte Kjøbstæder ere forenede med saa stort et Landdistrikt, som udkræves til at supplere Kjøbstadens Befolkning til det til en Valgkreds nødvendige Folketal. For noget at bøde paa den ugunstige Stilling, hvori denne Ordning sætter de allerfleste Kjøbstæder, har Valgloven tillagt Kjøbstæderne et ikke uvigtigt Fortrin derved, at Mødestedet, der er fastsat ved selve Loven, altid er henlagt til en Kjøbstadm hovr Valgkredsen omfatter en saadan. En Afvigelse fra det Anførte finder dog Sted i Kjøbenhavn, der paa Grund af sit Folketal er inddelt i 9 Valgkredse, af hvilke ingen er forbunden med noget af det tilstødende Landdistrikt. Ligeledes finde nogle Afvigelser Sted paa Færøerne, s. Valglovens § 46, Lov 29. Dec. 1850 § 20, samt i Holbæks Amts 4de Valgkreds, s. Valglovens § 45.