Carl Georg Holck: Den danske Statsforfatningsret/§ 87

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Jump to navigation Jump to search

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kiøbenhavn

II

Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/1 43

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1947. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1923.

Første Underafsnit. Om Medlemmernes Antal og Funktionstid samt om Valgret og Valgbarhed til Landsthinget.

§ 87. Om Medlemmernes Antal.

Medens Antallet af Folkethingets Medlemmer ved Grundlovens § 32 er bestemt at skulle staae i et vist Forhold til Befolkningen, saaledes at den nærmere Bestemmelse i saa Henseende overlades til Valgloven, jfr. ovenfor § 77, er Antallet af Landsthingets Medlemmer bestemt ved selve Grl. § 34, nemlig til 66. Af disse udnævnes 12 af Kongen, 7 vælges i Kjøbenhavn, 45 i større Valgkredse, omfattende Land og Kjøbstæder, 1 paa Bornholm og 1 af Færøernes Lagthing. Vi skulle i det Følgende betragte de for disse forskjellige Klasser af Medlemmer gjældende Valgregler.