Opfindelsernes Bog bind III

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


OPFINDELSERNES BOG.


EN OVERSIGT
OVER

Menneskets kulturhistoriske Udvikling og Fremskridt paa Videnskabens, Kunstens,
Industriens og Handlens Omraade fra tidligste Tid til vore Dage.

Under Medvirkning af en større Kreds ansete Fagmænd,

redigeret af
ANDRÉ LÜTKEN.


Tredie Bind.
Med 466 større og mindre i Texten trykte Afbildninger.


FORLAGSBUREAUET I KJØBENHAVN.
(O. H. DELBANCO. G. E. C. GAD. F. HEGEL. C. C. LOSE.)
THIELES BOGTRYKKERI.
1878.


Indhold[redigér]

Indledning.
Almindelige Bemærkninger 1.
Loven om Kraftens Uforgængelighed 4.
Fysikens Historie. 9.
Legemernes almindelige Egenskaber.
Delelighed. 16.
Porøsitet. 18.
Elasticitet. 19.
Sammentrykkelighed. 20.
Mekanisk Kraft. 20.
Kræfternes Parallelogram. 22.
Metersystemet.
Fortidens Maal. 26.
Maalsystem. 29.
Et internationalt Maalsystem. 31.
Gradmaaling. 33.
Metermaalsystemet. 36.
Maal af Arbejdskraft. 39.
Skibsskruen og Møllevingerne.
Skraaplanet. 41.
Skruen. 43.
Skibsskruen. 45.
Vindmøllen. 47.
Vindmøllens Historie. 49.
Vægtstangen og Tridsen.
Have Ægypterne kjendt til særlige mekaniske Hjælpemidler? 50.
Vægtstangen. 52.
Vinden. 55.
Gnidningsmodstanden. 58.
Tridsen og Tridseværket. 58.
Kraftens mekaniske Arbejde. 61.
Tyngden, Vægten og Flydervægten.
Tyngden. 62.
Tyngdepunktet. 65.
Vægt og Vægtskaal. 66.
Vægtskaalens Konstruktion. 67.
Bismeren. Decimalvægten. 68.
Den kemiske Vægt. 69.
Vægtfylden. 73.
Flydevægten. 75.
Alkoholometer m. fl. 76.
Flydevægtens Opfindelse. 78.
Faldet, Pendulet og Centrifugalkraften.
Pendulet. 81.
Faldbevægelsen. 81.
Pendulets Anvendelse. 84.
Sekundpendulet. 85.
Metronomen. 86.
Reversionspendulet. 87.
Foucaults Pendulforsøg. 87.
Jordens Fladtrykning ved Polerne. 90.
Centrifugalkraften. 91.
Centrifugalkraftens Anvendelse. 95.
Barometret og Manometret.
Indledende Bemærkninger. 98.
Atmosfæren. 100.
Højdemaalinger. 101.
Barometret. 103.
Forskjellige Slags Barometre. 104.
Selve Fabrikationen af Barometret. 108.
Aneroidbarometret. 109.
Manometret. 111.
Barometerobservationer. 115.
Luftsejladsen.
Flyvemaskiner. 118.
Luftballonens Historie. 121.
De første Luftballoner. 123.
Første Opstigning af Mennesker i Ballon. 128.
Første videnskabelige Luftfarter. 133.
Den længste Luftfart (fra Paris til Norge). 137.
Forskjellige interessante Luftfarter. 138.
Muligheden for at styre Ballonen. 145.
Faldskærmen. 146.
Ballon camptif. 147.
Ballonens Udrustning. 149.
Ballonens Anvendelse i Krigen. 151.
Luftpumpen og den atmosfæriske Brevposts Indretning.
Indledende Bemærkninger. 154.
Første Luftpumper. 155.
Magdeborgske Halvkugler. 157.
Forbedringer ved Luftpumpen. 158.
Babinets Hane. 161.
Bianchis Luftpumpe. 162.
Kviksølvluftpumpen. 164.
Forsøg med Luft pumpen. 164.
Fortætningspumpen. 167.
Den atmosfæriske Jernbane. 168.
Den pneumatiske Brev- og Pakkepost. 172.
Forskjellige Slags Rørpostledninger. 175.
Hydrauliske Maskiner.
Indledende Bemærkninger. 176.
Vaterpasset. 176.
Forskjellige Slags Vaterpas. 177.
Hydrauliske Apparater. 178.
Hæverten. 179.
Vandhjul. 180.
Turbinen. 183.
Apparater til at løfte Vand. 184.
Pumpen. 186.
Pumpeventiler. 187.
Sugepumpen. 188.
Trykpumpen. 189.
Suge- og Trykpumpen. 189.
Sækpumpen. 191.
Centrifugalpumpen. 192.
Pumpeværker. 194.
Kjøbenhavns Vandværk. 196.
Kristiania Vandværk. 197.
Haarlemmerhavets Udtørring. 157.
Zuydersøens Udtørring. 200.
Brandsprøjten. 200.
Vandpressen. 203.
Lyset.
Indledende Bemærkninger. 205.
Huyghens Bølgetheori. 207.
Newton og Emanationstheorien. 208.
Lysets Forplantning. 209.
Maaling af Lysets Hastighed. 209.
Fizeaus Methode. 210.
Intensitet. Polariseret Lys. 212.
Spejle og Spejlapparater.
Indledende Bemærkninger. 216.
Lysets Reflexion. 217.
Aandeaabenbarelser paa Scenen. 218.
Kalejdoskopet m. fl. Spejlinstrumenter. 219.
Spejling i krumme Flader. 222.
Øjet. Panoramaet. Kromatropet.
Indledende Bemærkninger. Øjets Indretning. 226.
Tilsyneladende Størrelse. 228.
Perspektivet. 229.
Panoramaet. 230.
Dioramaet. 231.
Lysindtrykkets Hurtighed og Holdbarhed. 232.
Farvesnurren. 232.
Tryllekortet og Trylletromlen. 234.
Kromatropet. 234.
Subjektive Lysindtryk. 235.
Farveblindhed. 237.
Stereoskopet.
Syn med to Øjne. 238.
Stereoskopet. 239.
Telestereoskopet. 246.
Dobbeltsyn. 247.
Prismet og Spektralanalysen.
Indledende Bemærkninger. 248.
Lysets Brydning. 248.
Fata Morgana. 250.
Atmosfærisk Refraktion. 250.
Prismet. 251.
Camera lucida. 252.
Spektret. 253.
De Fraunhoferske Linier. 256.
Kontinuerlige Spektra. 256.
Spektralanalysen. 258.
Spektralapparater. 260.
Spektralanalysens Resultater. 263.
Camera obscura.
Indledende Bemærkninger. 267.
Linser. 267.
Linsebilleder. 271.
Akromatiske Linser. 272.
Slibning af Linser. 274.
Camera obscura. 276.
Laterna magica. 278.
Taagebilleder. 281.
Vidunderkamera. 282.
Opfindelsen af Teleskopet.
Indledende Bemærkninger. 283.
Kikkertens Indretning. 266.
Den hollandske Kikkert. 286.
Den astronomiske Kikkert. 287.
Den terrestriske Kikkert. 287.
Kikkertens Forstørrelse. 288.
Astronomiske Kikkerter. 291.
Nonie og Mikrometer. 292.
Refraktorer. 293.
Spejlteleskoper. 294.
Kikkertens Betydning. 297.
Hvad vi se i Teleskopet. 299.
Mikroskopet.
Indledende Bemærkninger. 304.
Det enkelte Mikroskop. 304.
Solmikroskopet. 306.
Det sammensatte Mikroskop. 307.
Mikroskopets Historie . 308.
Mikroskopets Brug. 312.
Hvad ser man i Mikroskopet? 314.
Elektriciteten og Opfindelsen af Elektriser­maskinen.
Indledende Bemærkninger. 321.
Elektrisk Tiltrækning og Frastødning 323.
Positiv og negativ Elektricitet. 324.
Gode og slette Ledere. 325.
Den elektriske Fordeling. 327.
Elektricitet ved Meddeling. 328.
Elektrisermaskinen. 328.
Dampelektrisermaskinen. 331.
Franklins Tavle. 331.
Leydnerflasken. 332.
Elektroforet. 333.
Fordelingsmaskinen. 334.
Elektriske Forsøg. 336.
Lynaflederen.
Indledende Bemærkninger. 339.
Hvad er et Tordenvejr? 341.
Tordenen. 344.
Lynets Virkninger. 344.
Lynaflederen. 346.
Lynaflederens Indretning. 349.
Lynafledere for Telegrafanlæg. 343.
Lynafledere ombord paa Skibe. 356.
Galvanismen.
Indledende Bemærkninger. 358.
Den elektriske Strøm. Galvanismen. 359.
Elektromotorisk Kraft. 359.
Galvanisk Element. 360.
Voltas Søjle. 361.
Konstante Batterier. 363.
Den konstante Strøms Anvendelse. 367.
Det elektriske Lys.
Indledende Bemærkninger. 368.
Elektricitetskilden. 368.
Grammes Maskine. 371.
Den elektriske Lampe. 374.
Elektrisk Lys til Krigsbrug. 377.
Udgifterne ved elektrisk Lys. 378.
Jablochkoffs elektriske Lampe. 379.
Forsøg med den elektriske Lampe. 380.
Elektrisk Lys til Theaterbrug. 382.
Galvanoplastik.
Den galvaniske Strøms kemiske Virk­ninger. 383.
Galvanoplastiken. 385.
Galvanisk Forsølvning og Forgyldning. 390.
Magnetismen.
Indledende Bemærkninger. 393.
Naturlige Magneter. 394.
Polernes Egenskaber. 395.
Kunstige Magneter. 395.
Magnetismens Theori. 395.
Jordmagnetismen. 397.
Nordlyset. 398.
Elektromagnetismen.
Indledende Bemærkninger. 400.
Schweiggers Multiplikator. 401.
Ampères Lov. 403.
Elektromagnetismen. 403.
Induktionsfænomener. 404.
Elektromagnetisme og Magnetoelektricitet. 405.
Induktionsapparater: Rotationsmaskiner. 406.
Ruhmkorffs Induktionsrulle. 409.
Bréguets Induktionsapparat. 410.
Telefoner. 411.
Elektromagnetiske Motorer. 413.
Den elektriske Telegraf.
Indledende Bemærkninger. 414.
Gnidningselektricitet til Telegrafering 414.
De galvaniske Telegrafer. 415.
Den elektromagnetiske Telegraf. 419.
Visertelegrafen. 424.
Steinheils Jordledning. 428.
Morses Telegraf. 428.
Lauritzens Slangeskriftapparat. 432.
Typetryktelegrafen. 435.
Hughes Telegraf. 436.
Olsens Typetelegraf. 437.
Kemiske Telegrafer. 438.
Automatisk Telegraf. 439.
Samtidig Frem- og Tilbagetelegrafering. 440.
Ledninger. 441.
Overjordisk og underjordisk Ledning. 443.
Elektricitetens Hastighed i Ledninger. 444.
Undersøiske Ledninger. 444.
Spejlgalvanometret. 445.
Fonotelegrafen. 446.
Tonehjulet. 449.
Kronoskopet. 452.
Elektriske Uhre. 456.
Elektriske Ringeapparater. 457.
Lyden.
Indledende Bemærkninger. 458.
Lydbølgernes Forplantning. 458.
Lydens Reflexion. 460.
Talerør og Hørerør. 46l.
Toner. 462.
Monokorden. 464.
Musikalske Intervaller m. m. 465.
Svingningsknuder. 467.
Overtoner. 469.
Kombinationstoner. 470.
Svingende Luftsøjler. Piber. 471.
Øret. 473.
Følsomme Flammer. 474.
Edisons Talefonograf. 474.
De musikalske Instrumenter.
Indledende Bemærkninger. 476.
De rhytmiske Instrumenter. 476.
De melodiske Instrumenter. 480.
Harpen. 480.
Guitaren og Citheren. 485.
Klaveret og de klaverlignende Instru­menter. 487.
Pianofortebygningen. 492.
Mekaniken. 494.
Strengebesætningen. 501.
Violinen; violinlignende Instrumenter. 502.
Violinens Bestanddele og Theori. 508.
Violintilvirkningen i Tyskland. 511.
Blæseinstrumenter. 513.
Trompeten og Hornet. 514.
Valdhorn. Basun. 517.
Ventilhorn. 518.
Klarinetten, Oboen, Fagotten m.m. 520.
Fløjten. Mundharpen. Trækharmonikaen. 525.
Tungeinstrumenter. 527.
Mundharmonikaen. Harmoniet. 528.
Spilleværker. Orkestrion. 529.
Orgelet. 530.
Stemning af Instrumenter. 538.
Varmen.
Indledende Bemærkninger. 540.
Hvad er Varme? 541.
Varmens Virkninger. 541.
Hvad er Damp?. 544.
Hygrometret. 544.
Meteorologi og Meteorograf. 547.
Hvorledes Thermometre forfærdiges. 551.
Varmen i Naturens Husholdning. 553.
Dampen og Dampmaskinens Opfindelse.
Indledende Bemærkninger. 558.
Dampmaskinens Historie. 559.
Dampmaskinens enkelte Dele. Glideren. 579.
Excentriken. 581.
Vuggende Cylinder. Trunk. 582.
Dampmaskinernes Klassifikation. 583.
Dampkjedlen. 584.
Sikkerhedsapparater paa Dampkjedlen. 586.
Dampmaskinernes Styrke. 588.
Lokomotiverne. 590.
Første Jernbanelinie. 596.
Lokomotivets Indretning. 599.
Paa et Lokomotiv. 604.
Lokomobilerne. 606.
Dampmaskinens Medbejlere.
Indledende Bemærkninger. 610.
Gaskraftmaskinerne. 611.
De kaloriske eller Varmluftmaskinerne. 614.
Vandkraft og Jerntovstransmissioner. 622.