Opfindelsernes Bog bind V

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Symbol delete vote.svg


OPFINDELSERNES BOG.


EN OVERSIGT
OVER

Menneskets kulturhistoriske Udvikling og Fremskridt paa Videnskabens, Kunstens,
Industriens og Handlens Omraade fra tidligste Tid til vore Dage.

Under Medvirkning af en større Kreds ansete Fagmænd,

redigeret af
ANDRÉ LÜTKEN.


Femte Bind.
Med 269 større og mindre i Texten trykte Afbildninger.


FORLAGSBUREAUET I KJØBENHAVN.
(O. H. DELBANCO. G. E. C. GAD. F. HEGEL. C. C. LOSE.)
THIELES BOGTRYKKERI.
1880.


Indhold[redigér]

Kemiens Historie og Methoder.
Indledende Bemærkninger. 1.
De Gamles kemiske Kjendskab. 4.
Alkemiens Tidsalder. 6.
Den medicinske Kemis Tidsalder. 10.
Den nyere Kemi. 15.
Den flogistiske Theori. 15.
Den nyere kvantitative Kemi. 22.
Kemiske Grundbegreber. 31.
Grundstoffer. 33.
Apparater og Methoder. 37.
Reaktioner og Reagentier. 46.
Analyse. 48.
Ertsernes Opberedning. Hyttemanden.
Indledende Bemærkninger. 53.
Ertsernes Opberedning. 54.
Metallurgiske Processer. 67.
Slagger og Flussmidler. 70.
Jern- og Jernindustrien.
Indledende Bemærkninger. 74.
Jern og Kul. 79.
Jernets Tilvirkning. 80.
Rujernet. 85.
Stang- eller Smedejern. 87.
Gammelt Jern. 98.
Varm Blæst. Ovngassens Anvendelse.
Fyring med Gas. 99.
Staalet. 102.
Raastaalet. 105.
Cement- eller Brændstaal. 105.
Uchatiusstaal. 108.
Bessemerstaal. 109.
Støbestaal. 110.
Creuzot. 116.
Indisk Staal. 118.
Støbejern. 119.
Formning. 123.
Jernets Fortinning, Forzinkning, Emaillering. 127.
Zink, Kadmium, Kobolt, Nikkel, Antimon og Vismuth.
Zink. 135.
Zinkstatistik. 138.
Zinkmalmene og deres Behandling. 138.
Zinkstøbning. 144.
Zinkhvidt. 147.
Kadmium. 150.
Kobolt. 153.
Koboltmalmene og deres Behandling. 154.
Nikkel. 158.
Nikkelmalmenes Behandling. 160.
Fornikling. 163.
Nysølv. 164.
Antimon. 169.
Vismuth. 173.
Kobber.
Indledende Bemærkninger. 176.
Kobberets Forekomst i Naturen. 177.
Malmenes metallurgiske Behandling. 179.
Forarbejdelse af Kobber. 184.
Kobberets Legeringer. 186.
Bronce. 187.
Klokkestøbning. 191.
Kanonstøbning. 195.
Støbning af Statuer. 197.
Formningen. 198.
Støbningen. 201.
Messing. 205.
Messingstøbning. 209.
Bly, Tin og Kviksølv.
Bly.
Indledende Bemærkninger. 210.
Blyets Udskilning af Malmene. 212.
Sølvets Udskilning af Blyet. 215.
Blyets tekniske Anvendelse. 218.
Tin.
Indledende Bemærkninger. 222.
Tinmalmene og deres Behandling. 224.
Tinnets tekniske Anvendelse. 228.
Legeringer. 231.
Kviksølv.
Indledende Bemærkninger. 233.
Det metalliske Kviksølv. 233.
Forekomst og Indvinding. 234.
Kviksølvets metallurgiske Behandling. 236.
Anvendelsesmaader. 238.
Kviksølvets kemiske Forbindelser. 239.
De ædle Metaller.
1. Sølvet.
Sølvets Historie. 241.
Sølvets Forekomst. 243.
Sølvets Udvinding. 248.
Sølvets Egenskaber og Forbindelser. 252.
Sølvtraad. 254.
Forsølvning. 255.
Møntprægning. 257.
Medailleprægning. 265.
De skandinaviske Mønters Bruttovægt og Finholdighed. 266.
2. Guldet.
Guldets Historie. 267.
Guldets Forekomst. 268.
Udvinding af Guld af fast Bjerg. 280.
Guldets Raffinering. 283.
Guldets Anvendelse. 286.
Legeringer. 289.
Guldslageriet. 290.
Forgyldning. 292.
3. Platin.
Platinets Historie. 295.
Platinets Forekomst. 296.
Platinets Egenskaber og Anvendelse. 297.
Palladium, Osmium, Iridium. 300.
Platinlegeringer. 301.
Aluminium, Magnesium. De kunstige Ædelstene.
Indledende Bemærkninger. 303.
Ædelstenfabrikationen. 305.
Aluminium. 308.
Fabrikmæssig Fremstilling af Aluminium i Frankrig. 309.
Aluminiets Egenskaber. 311.
Alumiuiumteknik. 311.
Legeringer. 312.
Magnesium. 313.
Lervarerne og deres Tilvirkning.
Historisk Indledning. 315.
Ægypten. Assyrien. 318.
Babylonien. Persien. 322.
Grækenland. 323.
Etrurien. Rom. 325.
Porcellæn. Kina. 327.
Japan. 332.
Indien. Persien. 333.
Lervareindustrien hos Araberne i Spanien. 334.
Fajance. Spanien. England. 337.
Holland. Italien. 338.
Frankrig. 344.
Delftfajancen. 351.
Stentøj. 352.
Kinesisk Porcellæn i Europa. 354.
Opfindelsen af haardt Porcellæn. Sachsen. 355.
Østrig. Frankrig. 358.
England. 361.
Worcester. 362.
Staffordshire. 362.
Wedgwood. 364.
»Engelsk« Porcellæn. 368.
Engelsk Parian. 369.
The potteries. 370.
Nutidens Produktion. 371.
Lervareindustrien i de skandinaviske Lande.
Den danske Lervareindustri. 377.
Den svenske Lervareindustri. 387.
Lervareindustriens Teknik.
Lerets Inddeling. 391.
Lerblandinger. Glasur. 392.
Teglstenfabrikationen. 393.
Pottemagervarer. 395.
Emailleret Fajance (Majolika). 398.
Den fine Fajance. 400.
Almindeligt Stentøj. Vandledningsrør. 405.
Fransk blødt Porcellæn. 406.
Engelsk blødt Porcellæn. 406.
Det haarde Porcellæn. 407.
Lervarernes Udsmykning. 411.
Kalk, Cement og Gips.
Indledende Bemærkninger. 418.
Kalkbrænding. 419.
Kalkens Læskning. 522.
Hydraulisk Kalk. Cement. 422.
Gips. 425.
Gipsforme. 426.
Gipsens Støbning. 427.
Stuk. 428.
Baryt og Strontian. 428.
Alun, Soda og Salpeter.
Indledende Bemærkninger. 430.
Potaske. 432.
Kaustisk Kali (Kalihydrat). 435.
Fremstilling af Alun. 437.
Soda. 439.
Leblancs Methode. 441.
Det kemiske Forløb. 444.
Kryolithmethoden. 448.
Salpeter. 450.
Salpeterdannelsen i Jorden. 451.
Salpeterets Raffinering. 454.
Natronsalpeter. 455.
Natronsalpeterets Forvandling til Kalisalpeter. 456.
Salpetersyre. 457.
Fremstilling af Salpetersyre. 457.
Kongevand. 461.
Saltsyre og Klor. 461.
Glasset og dets Forarbejdelse.
Indledende Bemærkninger. 464.
Glasmassen. 465.
Glassets Historie. 470.
Den venetianske Glasindustri. 475.
Den tyske Glasmagerkunst. 480.
Nederlandenes Glasindustri. 482.
Frankrigs og Englands Glasindustri. 483.
Arbejdet i Glashytterne. 484.
Glasovnene. 484.
Glasfabrikationens Teknik. 488.
Farvede Glas. 491.
Smeltningen. 492.
Glasmassens Forarbejdning. 493.
Taffel- eller Skiveglas. 497.
Støbning af Glasspejlplader. 500.
Slibning af Spejlglasskiverne. 501.
Spejlskivernes Belægning. 503.
Sølvspejle. 505.
Glasrør. 506.
Glasperler. 507.
Millefiori og Petinet. 511.
Glaspusteriet. 512.
Emailleglas. Mosaik. 514.
Glasmaleriet. 516.
Hærdet Glas. 520.
Glassets videre Bearbejdning og Udsmykning. 523.
Glasslibning. 525.
Glastilvirkningen i de skandinaviske Lande. 530.
Svolets Industri.
Indledende Bemærkninger. 534.
Udvinding af Svovl. 535.
Svovlets Anvendelse. 538.
Svovlets Forbindelser med Ilt. 539.
Svovlsyrling. 539.
Svovlsyre. 541.
Fabrikation af engelsk Svovlsyre. 543.
Svovlsyrens Anvendelse. 550.
Svovllever og Svovlbrinte. 551.
Svovlkulstof. 552.
Opfindelsen af Fyrtøj, Fosfor.
Ild og Flamme. 555.
Varmekilder. 556.
Kompressionsfyrtøjet. 557.
Döbereiners Platinfyrtøj. 558.
Det elektriske Fyrtøj. 559.
Det kemiske Fyrtøj. 559.
Fosforet. 560.
Fosforets Forekomst. 562.
Fosforsyre. 562.
Fremstilling af Fosfor. 564.
Fosforets Egenskaber. 567.
Fosforets Anvendelse til Fyrtøjer. 568.
Fosforstrygestikker. 569.
Tilvirkningen af Tændstikker. 570.
Krudtets Opfindelse.
Indledende Bemærkninger. 573.
Krudtets Opfindelse. 574.
Krudtets Fremstilling. 575.
Krudtets Egenskaber. 580.
Kunstfyrværkeriet. 582.
Bomuldskrudtet. 583.
Nitroglycerin. 586.
Andre Sprængstoffer. 589.
Tændmidler. 590.
Fabrikation af Patroner med Randantændelse til Haandskydevaaben. 591.
Tilberedningen af Fænghætter. 593.