Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/11

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

XI

Side.


Indstrømning af tyske Adelsmænd 134
Adelens Deling 135
SJETTE KAPITEL.
Enevældens Stilling til Bondestanden.
Kongernes Syn paa den danske Bondestands trykkede Kaar og Omsorg for den 138
Stemninger i Regeringskredsene med Hensyn til Bondestanden 145
Vornedskabet Svækkelse og Ophævelse 148
Statshensynets Overvægt i 17. Aarhundrede over Tanken om Menneskerettighederne 153
Godsejernes Stilling med Hensyn til Skatter, deres Ansvar for Bøndernes Skatter og for, at der stilledes Rekrutter 154
Tvangssystemet ved Ordningen af Bondearbejdet i Danmark 159
Proprietærernes overlegne Stilling til Bønderne i Danmark 164
Regeringens Omsorg for Bønderne i Norge 166
Forskjel paa danske og norske Landboforhold 170
Sammenligning imellem de danske og de norske Fæstebønders Stilling under Enevælden 173
Den norske Bondestands Udvikling begunstiges 175
Bøndernes Stilling i Slesvig og Holsten 176
SYVENDE KAPITEL.
Regeringens Indgriben i Skovbrug og Landbrug.
Skovødelæggelser i Danmark 179
Forordninger med Hensyn til Skovvæsenet i Danmark og den kongelige Del af Slesvig og Holsten 180
Norske Skovforordninger 181
Anordninger om Agerbrug og Husdyrhold 184
OTTENDE KAPITEL.
Enevældens økonomiske Grundsætninger og Omsorg for, hvad der kunde lette Samfærsel og Omsætning.
Datidens Sans for Handel og Industri. Fremmede Landes Exempel i saa Henseende 187
De herskende Handelsgrundsætninger 191
Enevældens Interesse for Industri og Handel 192
Den overvældes med Forslag til Fabrikanlæg og Handelsforetagender 194