Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/12

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

XII

Side.


Vejvæsen i Danmark 196
Personbefordring og Postvæsen 196
Vejvæsen i Norge 200
Enhed i Maal og Vægt 202
NIENDE KAPITEL.
Regeringens Iver for at udvikle Industri i større Stil og Bjergværksvæsen.
Privilegier og Monopoler for Fabrikker 204
Udpræget Toldbeskyttelsesvæsen 208
Særlig Interesse for Silke- og Uldmanufaktorer 209
Indkaldelse af Fremmede, Strid imellem den industrielle Interesse og Statskirkesystemet 211
Manufakturer ogsaa udenfor Kjøbenbavn 216
Sans for Bjergværksvæsenet 218
TIENDE KAPITEL.
Omsorg for Handel og Skibsfart. — Regeringens Tvangsbestemmelser med Hensyn til den store Industri og Handelen.
Forskjellige Skridt til Gavn for Handelen, som Oprettelse af Navigationsskoler, Afslutning af Handelstraktater osv. 221
Privilegier for Handelskompagnier i forskjellige Farvande 223
Skridt til at fremme Handel og Skibsfart paa Lande i Europa 227
Lettelser for Fiskerierne 230
Ind- og Udførselstold baade paa indenrigsk og udenrigsk Handel 231
Kontrol fra Regeringens Side saavel ved den store Industri som ved Handelen og Bjergværksvæsenet 232
Ordning af Handelen paa Nordlandene og Finmarken 235
Ordning af den islandske og færøske Handel 240
ELLEVTE KAPITEL.
Ordning af Omsætningsforholdene i Byerne. — Enevældens Stilling til Lavsvæsenet.
Forskjellige Skridt til at ophjælpe købstæderne 245
Byernes Eneret til Haandværk og Handel 248
Byerne og deres Handels distrikter, som de træde frem i Norge 251
Fordeling af Handelen imellem Kjøbstæderne i Danmark 256