Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/13

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

XIII

Side.


Ordning af Omsætningen i Kjøbstædeme og Fordeling af Handelen i dem. 257
Regeringens Iver for at støtte Lavene 260
Enkelte Undtagelser derfra 263
Regeringens Indblanding i Lavenes Stridigheder og indre Forhold 264
Ordning af visse Lavs Produktion 266
Kontrol med Priser paa forslgellige Varer 268
Tvangsbud under extraordinære Forhold og paa Grund af Statshensyn 269
TOLVTE KAPITEL.
Statsmagtens Omsorg for Sikkerhed og Orden.
Humane Træk i Straffeloven 271
Regeringens Tilsyn med Rettergangen 273
Interesse for Politivæsenet 276
Omsorg for kommunal Orden, særlig i Kjøbenhavn 277
Anordninger om Bygningsforhold og Brandvæsen i Egøbenhavn 281
Omsorg for Byggeforhold og Brandvæsen i Kjøbstæderne, især i Norge 285
Iver for den offentlige Sikkerhed i Kjøbenhavn 290
Kamp imod Løsgængeriet 291
TRETTENDE KAPITEL.
Arbejde for at fremme gode Sæder og skabe et ordentligt Politi.
Kamp imod slette Sæder i forskjellige Retninger 294
Iver for Tugt og Orden paa alle Omraader 296
Datidens Tilbøjelighed til Luxus 298
Kristian V's Befalinger med Hensyn til Begravelsesudgifter 300
Forordning af 1688 imod Luxus og Anordning af Folks Klædedragt, Gjæstebud osv. 301
Luxusanordningernes Forhold til Rangvæsenet 305
Rangsyge inden Enevældens Tid 306
Rangforskjellens stigende Betydning under Enevælden og Forfængelighedens Væxt 309
Regeringens Iver for at bekæmpe Fordomme imod „uærlige" Haandteringer 314
Stilling til Troen paa Trolddom 317
Jagtlove 320
Politivæsenets Ordning, især for Kjøbenhavns Vedkommende 323