Af en renaissancepaves erindringer indholdsfortegnelse

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

INDHOLDSFORTEGNELSE


FØRSTE BOG (1405 – august 1458)[redigér]

1.1. Familien Piccolomini

1.2. Æneas’ fødsel. Farer i barndommen. Den tidlige ungdom

1.3. Æneas som sekretær for kardinal Capranica og biskop Visconti af Novara

1.4. Æneas som sekretær for kardinal Albergati. Besøg hos Amédée VIII af Savoien. Kongressen i Arras

1.5. Kong Alfonso Vs nederlag under søslaget ved Ponza. Æneas’ rejse til England

1.6. Skotternes levevis og produkter. Tilbagerejse gennem England

1.7. Om overflytningen af Konciliet i Basel

1.8. Om Æneas ved Konciliet i Basel. Om hans kirkelige embeder og om hans sygdom i Milano

1.9. Kejser Sigismunds død og valget af Albrecht som hans efterfølger. Æneas’ pestsygdom og helbredelse

1.10. Konciliet afsætter pave Eugenius og vælger Felix. Æneas som sekretær for Felix

1.11. Æneas digterkrones af kejseren og udnævnes til protonotar

1.12. Beskrivelse af Sarntal og af indbyggernes levevis

1.13. Æneas’ sendelse til pave Eugenius, hans forsoning med denne og hans venskab med Tommaso da Sarzana

1.14. Æneas bliver sekretær for Eugenius. Kurfyrsternes pagt mod paven

1.15. Æneas møder Eugenius. Hans og Tommasos sygdom. Rigsdagen i Frankfurt og ophævelsen af den tyske neutralitet

1.16. Juan de Carvajal og Tommaso da Sarzana udnævnes til kardinaler. Æneas drager til Rom som kejserlig legat og aflægger tyskernes lydighedserklæring

1.17. Eugenius dør og afløses af Nicolaus V. Æneas bliver pavelig sekretær og biskop af Trieste

1.18. Konferencen i Aschaffenburg, og tyskernes lydighedserklæring over for den nye pave. Hertug Filippo Marias død. Æneas’ sendefærd til Milano og derefter til Istrien

1.19. Æneas’ anden sendefærd til Milano. Francesco Sforza belejrer byen og bliver byens hertug

1.20. Æneas’ sendefærd til kong Alfonso vedrørende ægteskabskontrakten mellem kejseren og Leonora af Portugal. Æneas bliver biskop af Siena

1.21. Æneas som kejserens udsending til Bøhmen

1.22. Leonoras ankomst

1.23. Florentinernes frygt. Kejserens og kejserindens første møde. Kejserens profeti om Æneas. Kejserens og pavens drømme

1.24. Pave Nicolaus’ løfte om at gøre Æneas til kardinal. Ladislaus’ flugtforsøg. Borsos udnævnelse til hertug

1.25. Krigen i Østrig. Æneas’ sendefærd og fredsslutningen

1.26. Konstantinopels fald. Rigsdagen i Regensburg

1.27. En ny rigsdag afholdes i Frankfurt og opildnes af Æneas til krig mod de vantro

1.28. Konferencen i Wiener Neustadt. Pave Nicolaus’ død. Valget af Calixtus III

1.29. Æneas’ argumentation for paven, og hans sendefærd til denne for at afgive tyskernes lydighedserklæring

1.30. Falsk rygte om Æneas’ udnævnelse til kardinal. Calixtus’ udnævnelse af andre kardinaler

1.31. Piccinino’s krig imod sieneserne. Æneas’ heldige sendefærd til kong Alfonso

1.32. Tyrkernes nederlag ved Beograd, og den sienesiske fred

1.33. Æneas’ udnævnelse til kardinal

1.34. Æneas’ autoritet i kardinalskollegiet. Lucrezias besøg i Rom

1.35. Forfærdelige jordskælv i Napoli. Den svenske konges afsættelse. Kong Alfonsos død og Ferrantes indsættelse. Calixtus’ død

1.36. Konklavet hvor Æneas blev valgt til pave Pius II

1.37. Reaktionerne på valget af Pius II


ANDEN BOG (September 1458 - Maj 1459)[redigér]

2.1. Pius’ kroning. Tyrkernes oprindelse og udvikling

2.2. Forberedelser til kongressen i Mantova og en beskrivelse af denne by

2.3. Sicilien og kongedømmet Napoli. Fjendskabet mellem pave Calixtus og kong Alfonso

2.4. Piccininos invasion af Kirkestaten. Den nye paves løskøb af fæstninger i Kirkestaten

2.5. Kroningen af kong Ferrante

2.6. Ordning af Kirkestaten og af kurien

2.7. Giovanni Soler’s genindsættelse i ærkebispedømmet Barcelona, og den utaknemlige Roverios straf

2.8. Uoverensstemmelser mellem paven og kardinal Barbo

2.9. Bernardo Bosco’s udnævnelse til biskop af Agrigento. Francesco Venier’s fald

2.10. Pius’ afrejse fra Rom

2.11. Første etape på rejsen til Mantova

2.12. Grev Everso dell’Anguillara

2.13. Byen Siena

2.14. Rejse gennem Civita Castellana, Narni og Spoleto

2.15. Forhandlinger om kejserens deltagelse i kongressen i Mantova. Pius’ råd om den ungarske arvefølge

2.16. Venetianerne afslår, at kongressen kan finde sted på venetiansk jord

2.17. Besøg i Foligno og Assisi

2.18. Perugia

2.19. Trasimenersøen, Chiusi og Sarteano

2.20. Besøg i Corsignano

2.21. Besættelse af bispestolen i Padova. Pius’ indtog i Siena

2.22. Reintegrering af adelen. Radicofani overgår til Siena

2.23. Sienas ophøjelse til ærkebispedømme. Gravmælet for pavens forældre

2.24. Legater fra flere fyrster og fra kongen af Bøhmen. Dennes kætteri

2.25. Forsøg på at overtale Pius til at opgive rejsen til Mantova

2.26. Poggibonsi. Galeazzo Sforza. Indtoget i Firenze

2.27. Firenzes historie

2.28. Cosimo de’ Medici

2.29. Biskop Antonino af Firenze

2.30. Berømte florentinere

2.31. Bygninger og Firenze. Mere om modtagelsen af Pius

2.32. Sigismondo Malatesta

2.33. Østrig og dets hertuger

2.34. Schweizerne. Deres krig mod den franske dauphin

2.35. Appenninerne

2.36. Bologna

2.37. Pius i Bologna

2.38. Orlando Bonarli’s udnævnelse til ærkebiskop af Firenze og hans død

2.39. Ferrara og familien Este

2.40. Borso d’Este

2.41. Dødsfald blandt berømte humanister

2.42. Po-floden

2.43. Mantova og Gonzagaerne

2.44. Pavens indtog i Mantova

TREDJE BOG (Juni 1459 – Januar 1460)[redigér]

3.1. Åbning af kongressen

3.2. Kritik af paven

3.3. Hjælp til Peloponnes

3.4. Krig i Tyskland

3.5. Den pavelige legats tale til de tyske fyrster

3.6. Ambassader fra Østen

3.7. Stridigheder om rangfølge

3.8. Ærkebispevalg i Mainz

3.9. Afvisning af kejserens ambassade

3.10. Sindelagsskifte hos hertugen af Bourgogne

3.11. De burgundiske legaters tale

3.12. Affæren Soest: ærkebiskoppen af Køln vs. hertugen af Cleve

3.13. Pavens tale til Burgunderne

3.14. Bourgognes løfter

3.15-19. Familien Sforza og Milanos nyere historie

3.20. Hertugen af Milanos ankomst til kongressen

3.21. Hertug Borsos udflugter

3.22. Forskellige ambassaders ankomst

3.23. Fred med Sigismondo Malatesta

3.24. Anguillara besætter Viterbo

3.25. Ambassader fra Polen og Savoyen

3.26-29. Venedigs historie

3.30. Beskrivelse af Venedig

3.31. Modtagelsen af de venetianske legater

3.32. Kongressen begynder at arbejde

3.33. De ungarske legater beklager sig over kejseren

3.34. Forhandlinger med de italienske magter

3.35. Troppestyrker og finansiering

3.36. Ambassader fra Frankrig, Bretagne, Genova og kong René

3.37. Franskmændene aflægger lydighedsed til paven

3.38. Kontrovers om Kongeriget Sicilien

3.39. Fortsat diskussion om Kongeriget Sicilien

3.40. Ingen hjælp fra franskmændene til korstoget

3.41. Rosekrigene i England

3.42. Nye kampe i England

3.43. Forhandlinger med tyskerne

3.44. Hertug Sigismund af Østrig

3.45. Markgreve Albrecht af Brandenburg kommer til konferencen

3.46. Bullen Execrabilis

3.47. Pavens afslutningstale

FJERDE BOG (Januar 1460 – Oktober 1460)[redigér]

4.1. Franskmændene indleder Den Napolitanske Krig

4.2. Adelen gør oprør imod kong Ferrante

4.3. Kong Ferrante søger hjælp fra de italienske magter

4.4. Opbrud fra Mantova

4.5. Underhandlinger med Borso d’Este om Piccinino

4.6. Rejsen til Firenze. Piccinino går over til franskmændene

4.7. Forhandlinger med florentinerne

4.8. Modtagelse i Siena. Federigo af Urbino og forberedelse af felttoget imod Piccinino

4.9. Hårde forhandlinger med kardinalerne om Pius’ første kardinalsudnævnelse

4.10. Reaktionerne på kardinalsudnævnelsen

4.11. Udnævnelsesceremonien

4.12. Kardinal Castigliones død. Piccinino slipper igennem Kirkestaten

4.13. Om italienske lejetropper. Paven og Milano sender hjælpetropper til kong Ferrante

4.14. Bispeudnævnelser. Retræte i franciskanerklostret Capriola

4.15. Politisk spil i Siena. Paven tager til badene ved Macereto

4.16. Kurbad i Petriolo

4.17. Hertug Sigismund tager kardinal Nikolaus af Kues til fange. De første træfninger i Den Napolitanske Krig

4.18. Modstand mod paven i Siena

4.19. En svindelaffære ved pavehoffet

4.20. Biskoppen af Arras forsvarer Armagnac

4.21. Legationer fra Kastilien og fra tre østlige patriarker

4.22. Monemvasia giver sig ind under paven

4.23. Jacopo Ammanati udnævnes til bispestolen i Pavia

4.24. Slaget ved Sarno

4.25. Nogle træfninger mellem Piccininos og Kirkens styrker i Abruzzo

4.26. Franskmændene ved kurien triumferer

4.27. Uroligheder i Rom

4.28. Paven genvinder Castiglione della Pescaia og øen Giglio

4.29. Sigismondo Malatesta bryder sin ed

4.30. En sammensværgelse imod paven bliver opdaget

4.31. Hor og mord i Siena

4.32. Først ville han ikke, så ville han … være biskop

4.33. Afsked med Siena

4.34. Den videre færd til Rom

4.35. Orvietos forbandelse

4.36. Gentile da Sala bliver sendt i eksil

4.37. Bagnoregio, Montefiascone og Viterbo

4.38. Møde med de romerske udsendinge

4.39. Piccininos fremmarch truer pavens hjemvenden

4.40. Pavens indtog i Rom

FEMTE BOG (Oktober 1460 – August 1461)[redigér]

5.1. Militærmanøvrer i Kirkestaten

5.2. Tiburzio og hans bande tages til fange og straffes

5.3. Erobringen af Donadio

5.4. Pius’ tale til romerne om krigen

5.5. Malatestas troløshed. Et mirakel i Siena

5.6. Luigi Attis grusomhed

5.7. Den skotske konge dør

5.8. Kardinal Bessarions mission i Tyskland

5.9. Ærkebispen af Mainz’ manøvrer

5.10. Oprør i Genova

5.11. Ambassader fra Østen

5.12. Pavens generaler kommer til Rom. Indstævning af Malatesta

5.13. Pavens hellige sværd bliver givet til hertugen af Bourgogne

5.14. Thomas Palæologos flygter til Italien. Pavens nevø, Antonio bliver hertug af Sessa

5.15. Paven støtter erhverv og byggeri. Exkommunikationen af to gange Sigismund

5.16. Pavens nevø, Antonio, tager til Kongeriget Sicilien

5.17. Kong Alfonsos yndlingstilflugtssted

5.18. Kong Ferrantes militære manøvrer

5.19. Erobringen af Cosenza

5.20. Åben konflikt med Savellierne

5.21. Kirkens hærs manøvrer i Sabina. Paven navngiver to kanoner

5.22. Savellierne underkaster sig

5.23. Mindre nyheder fra den napolitanske krig

5.24. Helgenkåringen af Katarina af Siena

5.25. Paven tager til Tivoli

5.26. Samtale med Federigo af Urbino om våbenbrug i antikken. Besøg i Tivoli

5.27. Tivoli

5.28. Biondo om Tivoli

5.29. Kirkens styrker angriber L’Aquila. Sammenligning af Bernardino af Siena og Antonio Petrucci


5.30. Kong Ferrantes kampagne i Apulien

5.31. Malatestas sejr og troløshed

5.32. Jacopo Ammanatis mission i Piceno. Lederstridigheder i pavens hær

SJETTE BOG (Sommeren 1461 - Efteråret 1461)[redigér]

6.1. Rigsdag i Mainz

6.2. Diether af Isenburg afsættes og Adolf af Nassau udnævnes til ærkebiskop af Mainz

6.3. Palatinergreven Friedrich af Bayern

6.4. Frankrig under Charles V og Charles VI. Mordet på Louis d’Orléans

6.5. Forbavsende historier om ravne og om myrer

6.6. Richard IIs afsættelse. Henry IV og Henry V. Engelsk angreb på Frankrig

6.7. Slaget ved Agincourt, 1415

6.8. Hertugen af Bourgogne indtager Paris

6.9. Mordet på hertugen af Bourgogne. Alliance mellem England og Bourgogne

6.10. Jeanne d’Arc. Charles VII krones i Reims

6.11. Kongressen i Arras, 1435

6.12. Den gallikanske kirkeforfatning

6.13. Konflikt imellem kongen og kronprinsen. Slaget ved Sankt Jakob, 1444

6.14. Genoptagelse af 100-årskrigen

6.15. Dauphinens flugt til Bourgogne

6.16. Ludvig XIs tronbestigelse

6.17. Ambassade til paven fra Kypern

6.18. Georg Skanderbeg deltager i den napolitanske krig

6.19. Bombastiske breve mellem Skanderbeg og fyrsten af Tarento

6.20. Pius besøger Tivolis omegn

6.21. Besøg i klostret Subiaco

6.22. Udflugt i Campagna

6.23. Hjemkomsten til Rom, oktober 1461

SYVENDE BOG (Efteråret 1461 – april 1462)[redigér]

7.1. Aragonien og Navarra c. 1420 til c. 1460

7.2. Juan II går i krig mod Barcelona, 1462

7.3. Katalonien allierer sig med kongen af Kastilien. Massakren i Villafranca

7.4. Perpignan erobres af franskmændene, 1462

7.5. Militærmanøvrer i Kongeriget Sicilien

7.6. Kyperns nyere historie

7.7. Den kypriotiske dronnings besøg hos paven

7.8. Hertug Amédée VIII af Savoyen og hans valg til modpave under navnet Felix V

7.9. Pius’ anden kardinalsudnævelse, december 1461

7.10. Frankrig ophæver den Pragmatiske Sanktion

7.11. Domfældelse af Sigismondo Malatesta

7.12. Opdagelse af alunforekomster i Kirkestaten

7.13. Mere om ophævelsen af den Pragmatiske Sanktion

7.14. Forhandlinger mellem Pavestolen og Frankrig om Kongeriget Sicilien

7.15. Ambassade fra den bøhmiske kætterkonge til paven

7.16. Pius beslutter, at han personligt vil anføre felttoget imod tyrkerne

OTTENDE BOG (April 1462 – Juli 1462)[redigér]

8.1. Sankt Andreas’ hoved

8.2. Apostelhovedet modtages i Rom

8.3. Påskehøjtidelighederne 1462

8.4. Valg af ordensmester i den rhodensiske ridderorder

8.5. Pavens fødested ophøjes til by med navnet Pienza og bliver til et bispesæde

8.6. Rejse til Viterbo

8.7. Diplomatiske forviklinger i forhold til Frankrig

8.8. Kristi Legems Fest i Viterbo

8.9. Pestudbrud. Besøg i Sankt Martins Kloster

8.10. Udflugt til Lago di Bolsena

8.11. Fra Lago Bolsena til byen Acquapendente

8.12. Problemer med styret i Siena på grund af spørgsmålet om adelens stilling

8.13. Leonardo Benvoglienti taler imod indrømmelser til paven

NIENDE BOG (Juli 1462 – September 1462)[redigér]

9.1. Abbadias lyksaligheder, juli 1462

9.2. Besøg i en klosterruin og i Santa Fiora

9.3. Paven møder en fattig bonde

9.4. Pavens tale til udsendinge fra Siena

9.5. Udsendinge fra Ungarn

9.6. Grevskaberne Valence og Dié overdrages til den Romerske Kirke

9.7. Slaget ved Seckenheim, 30. juni 1462

9.8. Kølig modtagelse af pavens udsending ved det franske hof

9.9. Dronning Margaret af England beder Frankrigs konge om hjælp

9.10. Hertug Philippe af Bourgogne

9.11. Flere slag mellem burgunderne og armagnakerne

9.12. Belejringen af Cosne

9.13. Jacqueline af Hollands affære med hertugen af Gloucester

9.14. - 9.15. Andre burgundiske krige

9.16. Oprør i Ghent 1430

9.17. Oprør i Liège

9.18. Kampen mellem greven af Vaudemont og René d’Anjou

9.19. Kejser Sigismunds indblanding

9.20. Hertug Philippes krig med Charles de Bourbon

9.21. Pavens legat besøger hertug Philippe

9.22 - 9.23. Pavens bygningsværker i Pienza

9.24. Pius besigtiger byggeriet i Pienza

9.25. Folkefest i Pienza

TIENDE BOG (September 1462 – December 1463)[redigér]

10.1. Rigsforsamlingen i Prag den 9. august 1462

10.2. Fantino fremlægger pavens budskab for rigsforsamlingen

10.3. Fantino arresteres og kansleren sættes i husarrest

10.4. Kongens forgæves forhandlinger med den katolske gejstlighed

10.5. Afslutningen på affæren Fantino

10.6. Opstand i Wien, oktober 1462

10.7. Tyrkiske manøvrer i 1462

10.8. Øen Lesbos og dens historie

10.9. Udvikling i den sicilianske krig

10.10. Cristoforo Moro bliver doge i Venedig

10.11. Det afgørende slag ved Troia, 21. august 1462

10.12. Fredstraktaten mellem kong Ferrante og fyrsten af Taranto

10.13. Slægten Malatestas historie

10.14. Sejren ved Senigallia den 12. august 1462

10.15. Erobringen af Mondaino, efteråret 1462

10.16. Uenighed om den militære strategi mellem paven og hertugen af Milano

10.17. Fortsat kampagne mod Sigismondo Malatesta

10.18. Indtagelsen af Montefiore

10.19. Afsættelse af dominikanermunkenes ordensgeneral

10.20. Besøg i Sankt Annas kloster

10.21. Besøg i klosteret Monte Oliveto

10.22. Ophold ved badene i Petriolo

10.23. Forhandlinger med udsendinge fra Frankrig

10.24. Kastilianerne erobrer Gibraltar

10.25. Verucchio bliver erobret ved en krigslist

10.26. Sigismondo appellerer til Venedig

10.27. Forhandling om Malatesta mellem Venedig og Pius

10.28. Omvæltning i Todi

10.29. De franske legater vender tilbage med krav om våbenhvile

10.30. Florentinerne går på skrømt i forbøn for Malatestaerne

10.31. Pavens rejse fra Todi til Rom

ELVTE BOG (December 1462 – Juni 1463)[redigér]

11.1. Hjemkomst til Rom

11.2. Kampen mellem grevinden af Celano og hendes søn

11.3. - 11.5. Sulmonas fald, Ferrantes flugt og oprør i Santa Severa

11.6. Affæren Coppini

11.7. Kontrovers mellem dominikanere og franciskanere om Kristi blod

11.8. Paladsrevolution i Genova

11.9. Diplomatiske forhandlinger mellem kongen af Frankrig og kongen af Kastilien i foråret 1463

11.10. Palatinergrevens behandling af de tilfangetagne fyrster

11.11. Nyt oprør i Wien

11.12. Historien om grev Drakula

11.13. Bosniens konge søger om hjælp mod tyrkerne hos Pius

11.14. Fano gør oprør mod Kirken

11.15. Paven forhandler med Venedig om Domenico Malatesta

11.16. Venedig køber Cervia af Domenico Malatesta. Paven taler dunder til republikken

11.17. Tre kirkefyrster dør

11.18. Den Napolitanske Krig genoptages: en afgørende offensiv imod franskmændene planlægges

11.19. Udflugt til ruinerne i Ostia. En stormfuld nat

11.20. L’Aquilas får: en lektie til en oprørsk by

11.21. Grev Eversos forsøg på at myrde paven

11.22. Udflugter til Roms omegn. Pius’ interesse for antiken

11.23. Flavio Biondos død

11.24. En hundehvalps endeligt og hvad man kan lære deraf

11.25. Udsendinge fra Ungarn

11.26. Tyrkerne erobrer Bosnien

TOLVTE BOG (Juni 1463 – December 1463)[redigér]

12.1. Hertugen af Sora tvinges til at underkaste sig paven og kong Ferrante

12.2. En hovedmodstander af Ferrante nedkæmpes

12.3. Tilbageslag for venetianerne på Peloponnes

12.4. Paven tager til Tivoli i sommerheden

12.5. Indmarch i Sessa og forhandlinger på skrømt

12.6. Belejringen af Sessa

12.7. Indtagelsen af San Severo

12.8. Belejringen af Fano. Søslag mod Sigismondo

12.9. Konflikt mellem Ancona og Jesi

12.10. Piccininos tale om fordelen ved krig og Sforzas svar

12.11. L’Aquila overgiver sig

12.12. Arvestrid i huset Savelli

12.13. Affæren om Kristi Selskab

12.14. Hertugen af Bourgogne beslutter sig – atter - for korstog

12.15. Kong Louis af Frankrig sender vrede breve til paven og kardinalerne

12.16. Ungarns ældre og især nyere historie. Diplomatiske forhandlinger og fredslutning imellem kejseren og kongen af Ungarn

12.17. Mægling i Liège

12.18. Mod en fredslutning i krigen om ærkebispesædet Mainz

12.19. Kardinal Alessandro da Sassoferratos død

12.20. Kardinal Bessarion udvirker offentliggørelse af Venedigs krigserklæring imod tyrkerne

12.21. Legater fra Bourgogne indfinder sig i Tivoli

12.22. Kong Louis søger at forhindre pavens domfældelse i en strid mellem hertugen af Bretagne og biskoppen af Nantes

12.23. Georg af Skanderbeg indgår fred med tyrkerne

12.24. L’Aquila overgiver sig til kong Ferrante i stedet for til paven

12.25. Grevskabets Celanos overgivelse og overdragelse til pavens nevø

12.26. Hertugen af Sessa indgår fred med kong Ferrante

12.27. Paven vender tilbage til Rom 9. september 1463

12.28. Modtagelse af Bourgognes legater i et åbent konsistoriemøde

12.29. Forhandlinger med de italienske udsendinge

12.30. Den florentiske udsending belærer paven om realpolitik, og paven giver udsendingen en lektion i moral, realpolitik og militær strategi

12.31. Pavens tale til kardinalerne, hvor han meddeler, at han personligt vil drage krig mod tyrkerne

12.32. Kardinalernes reaktioner på pavens plan

12.33. Erobringen af Fano

12.34. Reaktionerne fra de italienske stater

12.35. Venetianernes offensiv imod tyrkerne

12.36. Sønderlemmende kritik af kardinalen af Arras

12.37. Offentliggørelse af felttoget mod tyrkerne

12.38. Alliance mellem den Apostoliske Stol, Bourgogne og Venedig

12.39. Fred med Piccinino

12.40. Slutningen på Malatestaernes oprør

12.41. Afslutning af striden om ærkebispesædet Mainz

12.42. Slutspillet om fyrsten af Taranto

TRETTENDE BOG (Januar 1464 – Marts 1464)[redigér]

13.1. Om at skrive samtidshistorie i … 1464

13.2. Budskaber til de kristne nationer om iværksættelsen af korstoget

13.3. Den tyrkiske sultans krigsforberedelser

13.4. Venedigs admiral skuffer i søkrigen mod tyrkerne

13.5. Hertugen af Milano anerkender Frankrigs overhøjhed over Genova og modtager denne by som len

13.6. Afsættelse af dogen i Venedig

13.7. Hofintriger forhindrer hertugen af Bourgogne afrejse til krigen

13.8. Paven tager til Siena i påsken

13.9. Bourgogne falder fra: paven alene med Venedig

13.10. Kong Kristian I arresterer ærkebispen af Uppsala

13.11. Prins Pedro af Portugal erklæres som konge af Aragonien

13.12. Fejlslagent portugisisk angreb på Tanger