Wikisource:Sletningsforslag

Fra Wikisource, det frie bibliotek

Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes sammen med den tilhørende historik, skal du her på siden foreslå, at den slettes.

Når du sætter en artikel/side til sletning, så skriv === eks ===.

Sider der har slet skabelon kommer automatisk ind på Kategori:Sider der bør slettes. Så en administrator kan tjekke denne kategori en gang i mellem og så bliver siderene slettet, eller kan du som sagt, lavet et sletningsforslag.

Tekst Resultat
{{SSlet}} Slet
{{SBehold}} Behold
{{Kommentar}} Kommentar
{{Neutral}} Neutral

Sletningsforslag[redigér]

Kategori:Nationalsange[redigér]

Jeg oprettede denne kategori til den nu slettede side "God Bless Our Homeland Ghana". Men da den blev slettet så ser jeg ikke nogen nødvendighed for at den forsat bør forblive, da vi allerede har lignende kategori: Kategori:Fædrelandssange

 • Fædrelandssange ser ud til at blive brugt til alt, der er ment som en hyldest til fædrelandet, mens nationalsange passende kunne bruges til den sang, der bruges til at repræsentere landet ved officielle lejligheder, så de dækker ikke nødvendigvis det samme. Vi har ikke ret meget til en nationalsangekategori, men udover Der er et yndigt land er der også Auferstanden aus Ruinen og måske også et par til, hvis man leder lidt, så det kan vel til nød godt fortjene en kategori? Peter Alberti (diskussion) 29. jul 2013, 14:48 (UTC)
  • Spørgsmål: Er ikke sikker på om det betyder slet, eller behold? --Simeondahl (diskussion) 31. jul 2013, 19:29 (UTC)
Betyder det, at du ikke kan få mit argument til at give mening? Jeg har ikke nogen stærke følelser om emnet, så hvis du stadig synes, den bør slettes, så gør hvad du synes, er bedst. Peter Alberti (diskussion) 3. aug 2013, 08:33 (UTC)
Det betyder et sandelig ikke. Mit indtryk var "behold", men jege var ikke sikker så derfor ville jeg spørge for at være sikker. Jeg sletter ikke en side uden at være sikker på hvad andre mener. Jeg sletter heller ikke en side bare fordi jeg personligt ikke syntes den skal være der. Men kategorien vil blive behold. --Simeondahl (diskussion) 3. aug 2013, 21:02 (UTC)
Konklusion:
Kategorien beholdes. --Simeondahl (diskussion) 3. aug 2013, 21:02 (UTC)


Internationale[redigér]

Den danske oversættelse er problematisk. Den er tilsyneladende af Hans Laursen (1886-1950), og for at gøre det værre vistnok med et af versene af Carl Heinrich Petersen (1915-1988). Jeg er ikke sikker på om Carl Heinrich Petersens vers er et af dem, vi har liggende, men uanset er Hans Laursens tekst stadig beskyttet, hvis ellers det dødsår, jeg har fundet, er rigtigt. Peter Alberti (diskussion) 20. dec 2014, 13:02 (UTC)

Statsministerens og dronningens nytårstaler[redigér]

Nytårstalerne (hverken dronningens eller statsministerens) er omfattet af §9. For at det skulle være tilfældet, skulle de være "af normerende karakter", for at anvende sprogbruget i Peter Schønnings "Ophavsretsloven med kommentaren" (kapitlet om §9). For at være fri fra ophavsret under den paragraf skal teksten være af en anden karakter, så hvorfor skulle de så være tilstrækkeligt frie til, at vi kan beholde dem? Peter Alberti (diskussion) 30. dec 2014, 13:09 (UTC)

Slet/ Behold - Jeg mener hvis det er at der ikke er mulighed for os at beholde dem, så bør de slettes. Men hvis vi på en måde han få lov til at bruge den så syntes jeg vi skal gøre det. --Simeondahl (diskussion) 1. jan 2015, 06:41 (UTC)
 • Kommentar Interessant spørgsmål. Ophavsretslovens § 9 og 26 hjemler at hhv. love og andre forskrifter mv. samt referater fra møder og offentlige forhandlinger "drøftelse af almene spørgsmål" må bruges uden ophavsmandens samtykke. Om det så også omfatter statsministerens og dronningens nytårstaler tør jeg dog ikke sige.
Der står lidt om de 2 paragraffer i https://www.statsbiblioteket.dk/om-statsbiblioteket/filer/de-vigtigste-ophavsretlige-bestemmelser-5.-rev.-udg på side 12 og 37.
Jeg tænkte desuden at jeg ville prøve at finde lovforslaget til loven http://webarkiv.ft.dk/?/samling/19941/lovforslag_oversigtsformat/l119.htm for at se om der er nogen særlig omtale af de 2 paragraffer. --MGA73 (diskussion) 9. jan 2015, 21:30 (UTC)
Jeg har selv ledt forgæves i 1994-lovforslaget og i betænkningen fra 1990[1], og jeg har en mistanke om det snarere ville være 1961- eller 1989-lovmotiverne, man skulle lede i. Eller f.eks. i Schønnings værk, som har et kapitel om hver paragraf (betydeligt mere detaljeret end den vejledning, du linker til; jeg bruger fjerde udgave fra 2008). Jeg plukker et par citater ud:
Om §9 (s. 216 og 217):
 • "Offentlige myndigheders publikationer af mere informativ karakter kan derimod sammenlignes med private publikationer, hvorfor disse ikke bør unddrages beskyttelse."
 • "I 1989-lovmotiverne beskrives de af §9 omfattede dokumenter som »aktstykker, som det med hensyn til normerende karakter er naturligt at sidestille med love, administrative forskrifter og retsafgørelser« og »skriftlige udfærdigelser, der fremtræder som hidrørende fra offentlige myndigheder og institutioner, og som er udfærdiget som direkte eller indirekte led i disses lovgivende, dømmende eller administrative virksomhed«."
Om §26 (s. 357):
 • "Bestemmelsen i §9 undtager visse offentlige dokumenter fra den ophavsretlige beskyttelse [...] Bl.a. taler fra Folketingets talerstol nyder derimod beskyttelse som litterære værker (under forudsætning af værkshøjde), men beskyttelsen indskrænkes væsentligt i medfør af §26."
Og jeg er kommet til den konklusion, at talerne ikke kan være omfattet af §9, men højst sandsynligt er omfattet af §26, så det var helt relevant at bringe den på bane. (Statsministerens føler jeg mig sikker på hører under §26, dronningens er jeg ikke helt sikker på.) Der er imidlertid to problemer med §26:
 1. Den sidste sætning: "Ophavsmanden har dog eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg." Det, vi har liggende, må vel lige netop være en samling.
 2. §26 giver kun tilladelse til at gengive værker, ikke at bruge dem generelt. Dvs., at der ikke er nogen tilladelse til afledte værker, og per wmf:Resolution:Licensing policy skal det være tilladt at lave afledte værker (selvom vi egentlig kun er interesseret i at gengive det oprindelige værk). Peter Alberti (diskussion) 10. jan 2015, 17:12 (UTC)
Dronningens nytårstaler afgives jo i hendes egenskab af statsoverhoved altså som led i det job hun har som dronning. Men i sidste ende er det jo domstolene, der afgør sagen.
Mht. gengive samlinger af egne indlæg så er det vel kun en samling, hvis man samler alt personen har sagt? Hvis det er ulovligt at citere, så har ft.dk jo også et problem, for de lægger jo al tekst på og har gjort det i mange år. Så det kan vel næppe være et problem at citere deres taler i fuld længde.
Vi kunne evt. spørge statsministeriet hvad deres holdning er. --MGA73 (diskussion) 11. jan 2015, 17:32 (UTC)
Lovforslaget fra 1995 ligger nu på Commons:Category:Copyright law of Denmark. Desværre er det ikke så brugbart. Prøver at finde de ældre forslag. --MGA73 (diskussion) 13. jan 2015, 18:44 (UTC)
@Peter Alberti så er der også lidt fra 1960 og 1988. Jeg har ikke selv studeret det endnu. --MGA73 (diskussion) 14. jan 2015, 18:40 (UTC)
De filer vil bestemt være nyttige i mange fremtidige spørgsmål. Men angående nytårstalerne ser det desværre ud til at være værre, end jeg troede.
1988-forslaget side 3211-3214 har en gennemgang af §9, og det giver så vidt jeg kan se, samme konklusion, som jeg nåede med Schønnings hjælp. Nytårstalerne er "informative" (ikke noget man på nogen måde skal adlyde eller noget i den retning), så de er ikke omfattet af §9.
1960-forslaget side 2726-2727 har en gennemgang af §24, der svarer til den nuværende §26, og konklusionen må være, at den ikke er til nogen hjælp. Dels:
"Nærværende lovforslag supplerer denne referatadgang med en låneregel, hvorefter ordret gengivelse i pressen eller andre steder kan ske af forhandlinger på offentlige møder, som afholdes til drøftelse af almene spørgsmål."
Altså giver §26 kun adgang til ordret gengivelse, hvilket ikke er nok. Men også:
"Bestemmelsen forudsætter, at offentligheden har adgang til selve mødet. Den kan derfor ikke anvendes på en i radio eller fjernsyn udsendt, medmindre der er offentlig adgang til diskussionsmødet."
Det vil sige, at da vi som almindelige mennesker "kun" kan få lov til at se nytårstalerne i fjernsynet og ikke ansigt til ansigt, er de ikke omfattet af §26.
Angående det med en samling, så er det ifølge Schønning, når det er nok til at være beskyttet af §71 ("database-paragraffen"). Og vi kan ikke sammenligne os med ft.dk, dels da de har §28 at læne sig op ad (de må gengive næsten hvad som helst, bare det er relevant for sagsbehandlingen), og dels da det er godt nok for dem at gengive ordret. Peter Alberti (diskussion) 15. jan 2015, 16:06 (UTC)
Så må løsningen være at skrive til Statsministeriet og spørge, om de også mener, at talerne er beskyttet og hvis ja, om de vil tillade at talerne frigives under en fri licens. Har du planer om at skrive til dem, eller skal jeg prøve?
Ja, jeg tænkte at vi nok kunne bruge andre dele af filerne, så jeg skannede det hele :-) --MGA73 (diskussion) 19. jan 2015, 20:39 (UTC)
Jeg har sendt dem en forespørgsel. Peter Alberti (diskussion) 23. jan 2015, 18:22 (UTC)
Tak, det lyder godt. Krydser fingre for et positivt svar. --MGA73 (diskussion) 25. jan 2015, 19:18 (UTC)

Jeg har nu fået et svar fra statsministeriet. Det var desværre ikke særlig brugbart. Det er dem, der ejer ophavsretten til statsministerens nytårstaler, men det er kongehuset, der ejer ophavsretten til dronningens nytårstaler, så de kunne kun udtale sig om statsministerens. Der var de ret langt fra en fri licens; tilladelse til brug af teksterne kræver af en konkret vurdering af en henvendelse for hvert enkelt tilfælde, så jeg kan ikke se nogen vej uden om at slette dem. Det efterlader så dronningens. MGA73, tror du, der er besværet værd at spørge kongehuset? (Det kan du også være, du har bedre held end mig.) Peter Alberti (diskussion) 23. mar 2015, 19:21 (UTC)

Øv... Men tak for indsatsen. Gider du sende en kopi af spørgsmål svar til info-da @ wikipedia.org? Så kan vi linke til det hvis nogen vil se svaret på et tidspunkt. Slet bare statsministerens taler.
Jeg skal nok skrive til Kongehuset. --MGA73 (diskussion) 27. mar 2015, 19:49 (UTC)
Mail til Kongehuset: OTRS:8242251. --MGA73 (diskussion) 27. mar 2015, 20:12 (UTC)
Begge dele er hermed gjort. Peter Alberti (diskussion) 2. apr 2015, 15:04 (UTC)
Svar fra Statsministeriet OTRS:2015040210017694. --EPO (diskussion) 24. apr 2015, 14:02 (UTC)

Dronningens nytårstaler er nu blevet slettet (af en global sysop), og sletning mener jeg også efterhånden var det rigtige udfald. Diskussionen har efterhånden været åben meget længe. Men hvis vi på et tidspunkt i fremtiden får tilladelsen på plads, skal jeg selvfølgelig gerne gendanne dem. Peter Alberti (diskussion) 25. jan 2016, 18:44 (UTC)

Sámi soga lávlla[redigér]

Tre forskellige udgaver af teksten og ingen af dem på dansk, men der synes ikke at være nogen grund til at flytte dem til de korrekte wikier:

 • Den samiske originaltekst ligger allerede på oldwikisource:Sámi soga lávlla.
 • Den norske oversættelse er af Jacob Børretzen (1900–1989) og derfor stadig ophavsretsbeskyttet i Norge.
 • Den finske oversættelse er af Otto Manninen (1872–1950) og derfor stadig ophavsretsbeskyttet i Finland. Peter Alberti (diskussion) 17. jan 2015, 15:08 (UTC)
Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 29. jan 2015, 16:38 (UTC)

Carl Nielsens melodi til Der er et yndigt Land[redigér]

Carl Nielsen (1865–1931) skrev denne melodi i 1924, så selv hvis den amerikanske ophavsret gik tabt pga. manglende copyright-notits, registrering eller fornyelse, blev den genoprettet med URAA (den var stadig beskyttet i Danmark i 1996). Den er dermed beskyttet indtil 95 år efter udgivelsen (til og med 2019). Peter Alberti (diskussion) 1. feb 2015, 16:37 (UTC)

Behold: Filerne er PD i Danmark, så vi kan blot sætte en w:en:Template:Do not move to Commons-skabelon på med forklaringen at den først er PD i USA i år 2020. --MGA73 (diskussion) 7. feb 2015, 14:33 (UTC)
PS: Jeg tænker ikke, at vi skal have en EDP og tillade "fair use". Kun filer, der ER frie/PD bør tillades. --MGA73 (diskussion) 7. feb 2015, 14:39 (UTC)
Hmm. Det er ikke umiddelbart noget, jeg synes er en god løsning. Det er jo i direkte strid med f. eks. meta:Legal and Community Advocacy/Legal Policies#Applicable Law. Angående det med ikke at flytte dem til commons, så er jeg godt klar over, at der er en note på commons:Template:Not-PD-US-URAA, om at nye filer ikke tillades, men bliver den rent faktisk håndhævet? Ville filerne stadig ikke være bedre placeret på commons end her? (Med en Not-PD-US-URAA-skabelon.) Peter Alberti (diskussion) 15. feb 2015, 14:46 (UTC)
Selv hmm. Gad vide om den side på meta er officielt godkendt. For der har flere gange været talt om at flytte servere til fx Tyskland for at undgå, at filer, der er PD i fx Tyskland skal slettes pga. reglerne i USA. Det giver jo ingen mening med en sådan diskussion, hvis USA's lovgivning gælder alligevel.
Jeg tror ikke der bliver slettet så meget på Commons fordi næsten alle synes, at det er tosset at slette filer, der er PD i hjemlandet. Hvis der bliver startet en slette-diskussion, så ender den vist næsten altid med slet.
Men fair use er tilladt. Så det vil være muligt at sætte beholde med begrundelsen at det er PD i Danmark og "fair use" i USA. --MGA73 (diskussion) 21. feb 2015, 19:47 (UTC)
Heh :-)
Det er ikke nok at flytte serverne — det er hele WMF, man skulle flytte. En organisation baseret i USA er bundet af amerikanske love. Det med serverne er i øvrigt også behandlet på meta:Legal/URAA Statement.
Angående fair use, så er det bestemt tilladt, men jeg mener ikke, det er særlig brugbart på wikisource. Det er noget andet end wikipedia, hvor man ville bruge melodien til f. eks. at gøre en beskrivelse og gennemgang af kompositionen forståelig. Her gengiver vi bare værket med det formål at gengive det og uden en kontekst som på wikipedia, så ingen af de formål, hvor fair use kan bruges — "such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research" —, virker relevante. Jeg ville i hvert fald ikke umiddelbart kunne skrive en brugbar EDP, der kunne redde filerne. Peter Alberti (diskussion) 22. feb 2015, 18:29 (UTC)

Jeg tror, konklusionen her er "ingen konsensus". URAA-problemet er uløst, men vi er nok ikke på vej til en løsning her. Peter Alberti (diskussion) 23. mar 2015, 19:09 (UTC)

Fil:Forår forår kom nu snart.ogg[redigér]

Melodi af Margrethe Marstrand (1874–1948), stadig beskyttet af ophavsret. Peter Alberti (diskussion) 18. apr 2015, 06:44 (UTC)

Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 25. apr 2015, 14:53 (UTC)

Fil:Opfindelsernes bog.jpg[redigér]

Fil uden nogen licens. MGA73 bad Bisgaard om at angive en licens tilbage i november, og Bisgaard har ikke været aktiv her længe, så jeg tror, ikke vi får noget ud af at vente længere. Peter Alberti (diskussion) 18. apr 2015, 14:06 (UTC)

Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 25. apr 2015, 14:57 (UTC)

Fil:Dronning Dagmar noder.png[redigér]

Fil uden licens. Den blev lagt op af Nonboe i 2006, han har ikke været aktiv her siden, og han har ikke e-mail slået til, så jeg tror ikke umiddelbart jeg vil få held med at kontakte ham (men har forsøgt med en besked på hans brugerdiskussionsside). Peter Alberti (diskussion) 16. maj 2015, 08:17 (UTC)[svar]

Hermed slettet. Den kan selvfølgelig gendannes, hvis Nonboe dukker op, og vi kan sætte en licens på. Peter Alberti (diskussion) 26. maj 2015, 18:13 (UTC)[svar]

Se nu venter vinden[redigér]

Ingen oplysninger om forfatter, udgivelsesår eller andet, der kan hjælpe med at verificere, der ikke er et ophavsretsproblem. Teksten blev for nylig erstattet af et helt andet digt, men med samme problem. Peter Alberti (diskussion) 16. sep 2015, 17:34 (UTC)

Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 11. okt 2015, 15:09 (UTC)

An die Freude[redigér]

Det er den tyske tekst, så den skulle have været på tysk wikisource i stedet for her. De har den allerede som de:An die Freude (Beethoven) (og som de:Ode an die Freude for Schillers tekst), så det giver ikke mening at flytte den. Peter Alberti (diskussion) 21. sep 2015, 17:34 (UTC)

Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 11. okt 2015, 15:12 (UTC)

I en kælder sort som kul[redigér]

Tekstforfatteren lader til at være Vilhelm Høm (1860–1956), så der vil gå et stykke tid før ophavsretten udløber. Se også Diskussion:I en kælder sort som kul#Tekstforfatter. Peter Alberti (diskussion) 1. jan 2016, 13:18 (UTC)

Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 10. jan 2016, 16:28 (UTC)

Dronningens tale ved HKH Kronprins Frederik og Marys bryllup[redigér]

Noget mindre officiel tale end nytårstalerne, så der kan vel ikke være tvivl om at den ikke er dækket af §9-undtagelsen. Og da det åbenbart ikke er lad-sig-gørligt at få en tilladelse/fri licens for nytårstalerne pr. diskussionen ovenfor, er der næppe meget håb for at få en fri licens her. Peter Alberti (diskussion) 26. mar 2016, 14:37 (UTC)

Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 7. apr 2016, 18:30 (UTC)

Une Seule Nuit[redigér]

Fransksproget tekst, så den er havnet på den forkerte wiki. Til gengæld ligger den allerede på fransk wikisource under fr:Ditanyè (l'Hymne de la Victoire). Peter Alberti (diskussion) 9. apr 2016, 12:41 (UTC)

Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 16. apr 2016, 10:52 (UTC)

Se nu venter vinden 2[redigér]

Tekst uden nogen oplysninger om ophav, så ophavsretten kan ikke kontrolleres. Det hjalp ikke at spørge ip-adressen, der lagde teksten op (Brugerdiskussion:2.104.109.28). Peter Alberti (diskussion) 29. jul 2016, 15:30 (UTC)

Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 5. aug 2016, 11:29 (UTC)

Se den lille kattekilling[redigér]

Teksten er af Wagner Baunvig (1902–1982) (se f.eks. [2]), så ophavsretten kan ikke være udløbet. Melodien er i øvrigt af Hakon Andersen (1875-1959), så den er ikke bedre. Peter Alberti (diskussion) 20. nov 2016, 17:41 (UTC)

Sikker på at den ikke er frigivet? --SimmeD (diskussion) 24. nov 2016, 09:42 (UTC)
Nej, men det ville også være frygtelig vanskeligt at begrunde nogen sletninger, hvis du vender bevisbyrden på den måde. Omvendt har vi så nogen grund til at tro, at den er blevet frigivet? I mine øjne ligner den desværre mest en "den ligger jo alligevel allerede på internettet", og i den sammenhæng hælder jeg til et forsigtighedsprincip svarende til commons:Commons:Project scope/Precautionary principle. Peter Alberti (diskussion) 24. nov 2016, 19:36 (UTC)
Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 3. dec 2016, 11:18 (UTC)

Lille fiskeven, kom hjem[redigér]

Jeg har lidt svært ved, at se hvordan denne tekst skulle høre hjemme på wikisource. Det ligner i høj grad en tekst, som ip-adressen, der har lagt den op, selv har skrevet til samme formål og ikke noget, der har været udgivet før. Og hvis den virkelig er skrevet af en anden og har været udgivet før, hvordan ved vi så, om ophavsretten er udløbet? Der er ingen angivelse af forfatter, udgivelsesår og så videre. Peter Alberti (diskussion) 27. mar 2018, 08:56 (UTC)

Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 3. apr 2018, 13:46 (UTC)

Bruno Bettelheim[redigér]

Det må være en wikipedia-artikel, der er havnet det forkerte sted. Peter Alberti (diskussion) 15. apr 2019, 06:30 (UTC)

Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 27. apr 2019, 12:33 (UTC)

Luthers 95 teser[redigér]

Ophavsretten til originalteksten er rigeligt udløbet, men status for oversættelsen er uklar. Den ligner for mig en nyoversættelse fra anden halvdel af det tyvende århundrede. Peter Alberti (diskussion) 26. dec 2019, 07:59 (UTC)

Kilden forekommer at være Finn B. Andersen, som muligvis selv har oversat teksten fra enten latin eller tysk. Teksten blev oprindeligt lagt på Wikipedia af en anonym IP-bruger, så det vides ikke, om det var ham selv. Jeg aner ikke, om der findes frie, danske oversættelser. Alternativt skal nogen gå i krig med at oversætte fra en anden sprogudgave og dermed skabe vores egen version. --EPO (diskussion) 28. dec 2019, 09:10 (UTC)
Der findes bestemt frie, danske oversættelser. Indeks:Luthers Reformatoriske Skrifter i Udvalg.pdf indeholder en fra 1883 (sammen med en masse andre tekster af Luther). Peter Alberti (diskussion) 29. dec 2019, 15:06 (UTC)
Fedt nok! Det bringer os lidt tættere på. Man måske få en bot til at indlæse side X til side Y til en wiki-side? Det ville jo være ret smart.
For god ordens skyld har jeg på Wikipedia gjort opmærksom på denne diskussion. --EPO (diskussion) 30. dec 2019, 13:08 (UTC)
Softwaren har et tag til det samme (<pages>), så det kan klares uden bot og næsten automatisk. Der er en lille smule dokumentation på Wikisource:Korrekturlæsning, hvis du er interesseret. Men der skal lidt arbejde med at omarbejde de gotiske bogstaver til wikitekst til. Peter Alberti (diskussion) 30. dec 2019, 14:37 (UTC)
Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 4. jan 2020, 09:08 (UTC)

Nissa la bella[redigér]

Originalteksten er af Menica Rondelly (1854–1935), men oprindelsen til oversættelsen er uklar. Bruger:HenrikKbh, det ser ud til at være en kopi af en tekst, du lagde op på wikipedia tilbage i 2009. Skulle vi tilfældigvis være så heldige, at du kan huske noget om hvor oversættelsen stammer fra? Hvis der er nogen, der har interesse i originalteksten, vil det rigtige sted for den være den flersprogede wikisource, wikisource.org, under occitansk, oldwikisource:Main Page/Occitan, hvis min begrænsede viden om nissart ikke svigter mig. Peter Alberti (diskussion) 26. dec 2019, 07:59 (UTC)

Nu er det jo godt nok 10 år siden, jeg lagde den tekst op, men jeg forestiller mig, at jeg (selv) har oversat fra fransk til dansk fra den franske artikel. -HenrikKbh (diskussion) 29. dec 2019, 13:14 (UTC)
Tak, det er godt nok til mig. Hvis du selv både har oversat og lagt op på wikipedia, er den allerede under en passende creative commons-licens. Peter Alberti (diskussion) 29. dec 2019, 15:10 (UTC)

Melodi til Under Korset stod med Smerte[redigér]

Denne melodi er ifølge onlinesalmebogen baseret på en middelalderlig sekvens, men en ny udgave fra 1995 ved Peter Møller. Spørgsmålet om Møller har en ophavsret til den ændrede melodi er ikke helt enkelt. Værkshøjdekravet for modificeringer af melodier er et kompliceret emne, som jeg har forsøgt at dykke ned i via følgende kilder:

 • Morten Rosenmeier (2001) "Værkslæren i ophavsretten"
 • Peter Schønning (2008, 4. udgave) "Ophavsretsloven med kommentarer"

Hvad jeg nogenlunde er kommet frem er som følger:

Der er ingen nordisk retspraksis, der kan hjælpe os med at fastlægge den nedre grænse for beskyttelse af melodier i det hele taget. (Schønning s. 114) For nykomponerede melodier skal der ikke meget til, "kendingsmelodier af få sekunders varighed må imidlertid anses for beskyttede". (Schønning s. 115) Blandt andet KODA har (i hvert fald tidligere) kørt en langt strengere praksis mht. bearbejdelser og blandt andet nægtet at betale vederlag i en sag fra 90erne, der omhandlede en bearbejdelse, hvor der samtidig var tilføjet 60 takter nykomponeret musik. (Den sag blev afgjort ved forlig.) Rosenmeier (s. 116-17 og 268-69) er af en helt anden holdning end KODA og skriver at "den eneste holdbare løsning er at indrømme beskyttelse i sådanne sager", altså at anvende samme lave værkshøjdekriterie for bearbejdelser som for nykomponerede melodier. Det må betyde, at vi skal forudsætte, at der ikke skal ret meget til af originalitet i en bearbejdelse for at den er beskyttet som et nyt værk. Det er en situation, der minder om situationen for tekstoversættelser, hvor f. eks. Ole Restrups oversættelse af "For Whom The Bell Tolls" til "Hvem ringer Klokkerne for" (hvor han ændrer ental til flertal) har værkshøjde (U1951.725/3H), selvom det lidt groft sagt kun er et enkelt ord, han foretager en egentlig ændring til.

Betyder det så at den pågældende melodi er beskyttet af Møllers ophavsret. Ærligt talt ved jeg det ikke, men jeg kan ikke se et grundlag for andet end at være meget forsigtige med hvad der kan være under værkshøjdekriteriet, hvad angår melodier. At onlinesalmebogen angiver Møller ved navn peger også (en smule) i retning af at det skulle være et nyt værk ved, at de angiver ham som kunstner, da de ofte angiver småjusteringer (i hvert til tekster) som "bearbejdet [årstal]" uden noget navn. F.eks. er teksten bare "bearbejdet 1935". Peter Alberti (diskussion) 20. jun 2020, 08:22 (UTC)

Jeg synes ikke at et enkelt ord eller en enkelt node hist og her er nok til at opnå værkshøjde. Men da vi ikke ved hvor meget, der er ændret, så tænker jeg, at det rigtigste må være at lægge os op af hvad andre skriver. De krediterer Møller for melodien og så kan vi ikke med god samvittighed påstå, at melodien er under en fri licens. Så slet. --MGA73 (diskussion) 20. jun 2020, 12:44 (UTC)
Hermed slettet. Peter Alberti (diskussion) 29. jun 2020, 16:31 (UTC)

Tre små kinesere[redigér]

Originalteksten er tysk og af uklar oprindelse, så højst sandsynligt uproblematisk, men den danske oversættelse lader til at stamme fra Jens Sigsgaard (1910–1991) og være fra 1945. Se evt. w:Tre små kinesere. Som også nævnt i ovenstående afsnit har dansk ophavsret tidligere givet beskyttelse til meget korte oversættelser, så jeg mener ikke, der er belæg for at den skulle være under værkshøjdekravet. Dette har jeg uddybet en lille smule mere i en tilsvarende diskussion på commons, commons:Commons:Deletion requests/Files in Category:Tre små kinesere (Danish song). Peter Alberti (diskussion) 30. jul 2020, 12:11 (UTC)

Se også[redigér]