Bruger:TorbenTT

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
{{streg|6em|align=left}}
<references/>
{{hoved|{{afstand|2em}}<small>Holck: Statsforfatnings-Ret. I.</small>||3{{afstand|8em}}}}
{{hoved|||3*{{afstand|8em}}}}
<div style="float: right; display: block;">{{sp|Udg. Anm.}}</div>

◻ ↄ:

„“ —

<span id="" style="font-style: italic;"></span>

Oprettede Tekster[redigér]

Love[redigér]

Domme[redigér]


Artikler[redigér]

Ufærdigt[redigér]

Domssamlinger og Tidsskrifter[redigér]

Juridisk Arkiv (1803-1820)[redigér]

Juridisk tidsskrift (1820-1843)[redigér]

Højesteretstidende (1857-1958?)[redigér]

Sø- og Handelsretstidende (1862-1958)[redigér]

Hathi Trust Årgang 2-8 (1863-1869).

Juridisk Ugeskrivt (1839-1875)[redigér]

Tidsskrift for Retsvæsen (1863-1866)[redigér]

https://catalog.hathitrust.org/Record/011570047

Ugeskrift for Retsvæsen (1867-)[redigér]

https://catalog.hathitrust.org/Record/010420526 (Tilgængeligt til 1895)

Indeks:Ugeskrift for Retsvæsen 1867.djvu Indeks:Ugeskrift for Retsvæsen 1868.djvu

 {{hoved|1162|Fogedforretning.|}}
 __TOC__
 {{h|<small>'''Pag.'''</small>}}
 {{dotted TOC page listing| |Deel af denne — navnlig Justiticationsspørgsmaalet — særligt paakjendt, samt Forbudsforretningen kjendt uefterrettelig|29.|hi=0em|entry-width=100%|chapter-width=2em}}
 {{dotted TOC page listing| |xxx|xxx.|hi=1em|entry-width=100%|chapter-width=1em}}
 {{dotted TOC page listing| |xx1<includeonly> xx2</includeonly>|<includeonly>xx.</includeonly>|hi=1em|entry-width=100%|chapter-width=1em}}
 <h3 style="font-weight: normal;">'''Falsk Forklaring,''' see '''[[#Meneed.|Meneed.]]'''</h3>
 

Anklagemyndighedens Vidensbank[redigér]

Betænkninger[redigér]

Samtlige nummererede betænkninger er tilgængelige fra det Administrative Bibliotek


Bøger[redigér]

Frederik Stang: Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833). https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121948013 https://www.nb.no/items/ca15723f39bcc9bb9034bfc1b5d2c200

Lovsamlinger[redigér]

Danske Lov[redigér]

Departementstidenden (1848-1870)[redigér]

Rigsdagstidende 1848[redigér]

Indeks:(Rigsdagstidende 1848—49) Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen. Første Bind. Nr. 1—188. (Sp. 1—1476).pdf

Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve[redigér]


https://www.ub.uio.no/fag/jus/rettshistorie/

Ufr indskanninger[redigér]

U.2000.1732H

Ordbøger[redigér]

Otto Kalkar: Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) bd. 1-4, København 1881-1907.

Test[redigér]

§ 1.
Der var en Gang en Mand, som var meget tunghør. Han var kommen op i et Træ uden for sit Hus og skulde have hugget en Gren af. Saa ser han to kjønne unge Karle komme gaaende hen ad Vejen. Nu kunde han ikke lide at lade sig mærke med sin Skade; derfor tænkte han ved sig selv: »Jeg kan jo nok vide, hvad de vil sige. Først vil de spørge mig, hvad det skal være til, jeg her hugger. Saa spørger de sagtens, hvor langt et Stykke Gren jeg vil bruge til det. Saa kommer de nok frem med, at de vilde laane min Baad for at sætte over Vandet og slippe for en lang Omvej. Og naar de ikke kan faa den, saa vil de nok laane mine Heste. Naar de heller ikke kan faa dem, saa vil de nok spørge om, hvor Vejen gaa ind til Staden.« De to unge Karle kom nu hen til ham. — De havde hørt, at han havde et Par kjønne Døtre, og de havde tænkt at fri til dem. — »Goddag!« sagde de. »Til et Øxeskaft,« sagde Manden. »Gid det sad i din Hals!« sagde de ganske sagte. »Op til denne her Knast,« sagde Manden, og saa viste han paa Grenen. Saa raabte de: »Er jer Kone hjemme?« — »Nej!« sagde Manden, »hun er læk.« — »I har nok to kjønne Døtre,« raabte de. »De er med Føl begge to«, sagde Manden. »Aa, gid du var hængt!«  sagde de. »Oppe mellem de to høje Pile,« sagde Manden, og saa huggede han videre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1—3. AAAAAAA
§ 1000.
Der var en Gang en Mand
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1—3. AAAAAAA
§ 989.
Der var en Gang en Mand
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1—3. AAAAAAA
x
y
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z

Test h1

Test h2

Test h3

Test h4

Test h5
Test h6

<h7>Test h7</h7>

fdfd[redigér]

#Test_h7