Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/322

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
        Pag.

Udbytte — Interimsbeviser — Generalforsamling — Direction — Repræsentantskab — Revisor — Decisor — Reservefond — Handelen med Actier — Bankactier og sjæll. Jernbaneactier

230—235
Niende Capitel.
Om Banker.
1. Indledende Bemærkninger 235

Definition — Oprindelse — Nytte

235—236
2. Om de forskjellige Slags Banker og deres Virksomhed 236

Statsbanker — Privatbanker — Girobanker — Depositobanker — Discontobanker — Seddelbanker — Laanebanker — Hypothekbanker

237—243
3. Om nogle af de vigtigste Bankinstituter 243

a) Danske: Nationalbanken — Privatbanken — Den private Laanebank — Provindsbankerne. b) Fremmede: Norge — Sverrig — Hamborg — England — Frankrig — Holland

243—262
Tiende Capitel.
Om Certepartier.
1. Almindelige Bemærkninger om Skibsbefragtning og Befragtningscontracter 262

Certepartiets Form — Hvem der har Ret til at bortfragte Skibet — Forskjellige Maader, hvorpaa Fragten fastsættes

262—267
2. Om de forskjellige Rettigheder og Forpligtelser, som opstaae ved Certepartiet 267
Ellevte Capitel.
Om Connossementer.
1. Almindelige Bemærkninger om Connosementets Betydning og Nytte 274

Definition — Hvorledes de flere Exemplarer af samme Connossement benyttes

274—277
2. Om de Forpligtelser og Rettigheder, som følge med Connossementet 277
Tolvte Capitel.
Om Havari og Bodmeri.
1. Almindelige Bemærkninger om Havari 281
2. Om Gros Havari 282