Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/323

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
        Pag.


3. Om particulairt Havari 284
4. Om Bodmeri 286
Trettende Capitel.
Om Søassurance.
1. Indledende Bemærkninger 289
2. Om de forskjellige Slags Assurandeurer 291
3. Om Assurance Lovgivningen 296
4. Om Assurance paa Skib og Fragt 296

Betingelser for at Assurancen skal være gyldig — Risicoens Omfang

296—300
5. Om Assurance paa Ladning og imaginair Gevinst 300

Ladningens Vurdering — Forsikkringssum — Forsikkringsværdi — Police med Taxt — Risicoens Omfang — Policer med flere Taxter — Imaginair Gevinst — Beskadigelsens Taxation

300—307
6. Om Assurance paa Bodmeri- og Respondentiafordringer 307
7. Om Forsikkring af Præmien og Reassurance 308
8. Om Beregningen af den ved Gros Havari lidte Skade og dens Fordeling 309

a) Beregning af Skadens Størrelse — Skaden paa Skibet — Skaden paa Ladningen, b) Skadens Fordeling — Skibets Vurdering — Ladningens Vurdering — Fragtens Vurdering

309—312
9. Om den Assureredes Forhold til den forsikkrede Gjenstand og hans og Assurandeurens Forpligtelser i Almindelighed 312

Interesse i den forsikkrede Gjenstand. — Væddeassurance — Den Forsikkredes Pligter i Ulykkestilfælde — Skadens Anmeldelse — Protest — Søforklaring — Dispache — Abandon — Policen — Ristorno

312—315