Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/316

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

Indholdsfortegnelse.

        Pag.
Indledning 5
Første Capitel.
Om Handel og Handlende samt Gjenstandene for Handelsomsætningen.
1. Om Arbeidet og Arbeidsdelingen 5
2. Om de forskjellige Slags Arbeider og deres Nytte 8
3. Om Handelens Betydning 11
4. Om de Personer, som beskjæftige sig med Handelen 18

Grossister — Detaillister — Vexellerer (Banquierer) — Speculanter — Mæglere

18—23
5. Om Gjenstandene for Handelsomsætningen 23

Reale og ideelle Varer — Raaproducter — Industriproducter

23—26
6. Om Værdi og Priis 26

Brugsværdi — Bytteværdi — Productionsomkostninger — Priis — Tilbud — Efterspørgsel — Markedspriis

26—29
7. Om de forskjellige Former og Betingelser, hvorunder Handelsomsætningen finder Sted 29

Indenlandsk Handel — Udenlandsk Handel — Indførselsforbud — Høie Toldsatser — Handelsbalancen — De falske Anskuelser om Penge — Omtrentlig Værdi af fremmede Landes Ind- og Udførsel — Tabel over Danmarks Ind- og Udførsel — Mellemhandel — Directe Handel — Indirecte Handel — Activ Handel — Passiv Handel — Handel for egen Regning — Commissionshandel — Commission — Delcredere — Committent — Ordinateur — Factura — Consignation — Forhandlingsregning — Conto finto — Limitum — Speditons- og Transithandel — Handel pr. Contant — mod Vexler og paa Credit — Handel med Varer pr.