Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/318

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
        Pag.


2. Om Crediten 74

Hvad Credit er — Om Rentens Tilladelighed — Reel Credit — Personlig Credit — Underpant — Haandfaaet Pant — Creditens Misbrug — Handelscriserne

74—82
Fjerde Capitel.
Om Maal og Vægt.
1. Almindelige Bemærkninger om Maal og Vægt 83

Længdemaal — Flademaal — Indholdsmaal — Normalmaal — Det engelske, franske og danske System

83—88
2. Kongeriget Danmarks Maal og Vægt Forhold 88
3. De vigtigste udenlandske Handelspladsers Maal- og Vægtsystemer 91
4. En Sammenstilling til lettere Oversigt af de fremmede Handelspladsers Maal og Vægt 95
5. Tillæg til fierde Capitel 97
a. Tidsregningen — Den Gregorianske og den Julianske Calender 97—98
b. Alcoholometer og Thermometer 98

Spendrups og Tralles's Gradestokke — Engelsk »proof«. Reaumurs, Celsius's og Fahrenheits Thermometre

98—99
Femte Capitel.
Om Penge og Mønter.
1. Om Nødvendigheden af et almindeligt Byttemiddel 99
2. Om Metallernes Benyttelse til Penge 101

Hvorfor de ædle Metaller foretrækkes

101—102
3. Om Mønter og de techniske Benævnelser, som vedrøre Møntfabrikationen. Det lovlige Betalingsmiddel 103

Hvad Mønter ere — Møntanstalter — Møntens Sammensætning — Dens Ydre — Møntfoden — Slagskat og Møntningsomkostninger — Guld og Sølv som lovligt Betalingsmiddel

103—107
4. Om Møntvæsenet i Danmark 108

De forskjellige Møntsystemer — Speciesmøntfoden — Courantmøntfoden — Rigsbankmøntfoden — Rigsmønt. — De nu for Tiden prægede Mønter

108—113
5. Om Handelen med Mønter 113

Mønternes Forhold til den internationale Omsætning

113—115
6. De vigtigste fremmede Landes Møntsystemer 115