Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/319

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
        Pag.


Sjette Capitel.
Om Vexler.
1. Om Vexlers Oprindelse og tidligste Anvendelse 122
2. Om Vexlers forskjellige Anvendelse i Nutiden 124

a. Som Betalingsmiddel mellem forskjellige Lande. — b. Som Creditmiddel. — c. Misbrug af Vexler — Rytteri — Blanco Credit — Rediscontering

124—129
3. Om de forskjellige Slags Vexler og om Vexel-Lovgivningen 129
4. Om de Personer der forekomme i Vexlen 129

Trassent — Remittent — Trassat — Endossat — Endossent — Præsentant

129—133
5. Om Vexlens Indhold 133

Definition — Udstedelses-Tid og Sted — Summen — Forfaldstid — Vexler med bestemt Forfaldsdag — Dato-Vexler — Sigt-Vexler — Uso-Vexler — Ordet »Vexel« i Vexlen — Til hvem Vexlen skal betales — egen, Andres Ordre — Ihændehaver — Trassentens Forhold til Remittenten og til Trassaten — Advis — Udstederens Underskrift — Trassatens Navn og Opholdssted

133—140
6. Om Forfaldsdag, Betalingsdag, Løbedage, Respitdage og Præsentationsdag 140

Forfaldsdagens Beregning — Betalingsdagen — Seneste Dag for Protestoptagelse — Løbe- og Respitdage her og i Udlandet — Præsentationsdagen

140—144
7. Om Endossementer, fuldkomne og ufuldkomne, in blanco.

Fri for Giro — Alonge

144—147
8. Om Acceptation af Vexler, Betingelser og Tilføielser ved Accepten 147
9. Om Vexlers Betaling. Acceptantens Forpligtelser til at paasee at Vexlen er i Orden. Forbud mod Udbetaling af en Vexel 149
10. Om flere Exemplarer af en Vexel, Prima, Secunda, Tertia, Copi. Acceptantens og Præsentantens Forhold 151
11. Om Nødadresser 157

Definition - Form — Nytte — Virkning

157—159
12. Om Intervention 159

Definition — Nytte — Form — Parternes Forpligtelser og Rettigheder

159—161
13. Om domicilerede Vexler 161

Definition — Nytte — Form — Parternes Forhold til en domicileret Vexel

161—163
14. Om Vexelprotesten, dens Optagelse, Form og Indhold 163