Indeks:Om Ligeløb og Kredsning i Sjælelivet.pdf

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Om Ligeløb og Kredsning i Sjælelivet.pdf

Titel Om Ligeløb og Kredsning i Sjælelivet
Forfatter Ludvig Feilberg


År 1896
Forlag Gyldendalske Boghandels Forlag
Sted Kjøbenhavn
Indscannede filer pdf
Status Mangler validering
Sider

Indhold.


Side
Fortale VII—IX.
1ste Kapitel. Om Ligeløb 1.
Forklaring af Ordet. Eksempler 1.
(1) Refleksbevægelser, (2) Galopaden, (3) Samtale paa en Skovtur, (4) Tænke paa ingenting, (5) Manden ved Kupévinduet, (6) Stærkere Former af Ligeløb 3.
Fremdragelse af Fænomenets Hovedegenskaber 4.
1) Aabenhed 4.
2) Udførsel af levende Kraft 4.
(7) Ved Refieksbevægelser, (8) Ved Arbejde 5.
3) Maskinmæssighed, Ubevidsthed 5.
(9) Ved Refleksbevægelser, (10) En Gymnastiker, der springer over en Hest 6.
(11) Slagtummel, (12) Drengen i Træet, (13) Uventet Fare 7.
(14) Styrtebad, (15) Hvile, (16) Musikens Indflydelse 8.
(17) Kærlighed, (18) Religion, (19) Naturen 9.
En egen Slags Selvdannelse ved Ligeløb (Naturselvet) 11.
4) Mulighedsværdi 13.
Hvor den levende Kraft gaar hen ved Udførselen 13.
Subjektiv Udførsel (til Organisation og Magasinering) 14.
Paapegelsen af objektiv Udførsel ved Hjernevirksomhed 15.
Første Bevis støttet paa, at Udførsel er mulig uden Spænding (fri Udstrømning) 15.
Om Maaden hvorpaa den levende Kraft kommer ud af Organismen 18.
Formodning om, at fri Udstrømning finder Sted hvert Øjeblik 19.
(20) Eksaminanden uden for Auditoriet 19.
Andet Bevis støttet paa, at man kan have Fang i Intet (Intetfang) 21.
Eksempler paa Intetfang 22.
(21) Snevejr, (22) Den lille Klokke, (23) Vinteren er Intetfangets Tid 24.
(24) En Dag i Oktober, (25) Vintermorgener, (26) Morgeniagttagelser, (27) Dansemelodi efter et Bal 26.
Intetfangets Objekt maa være et os omgivende fint Medium 29.
(28) Biæschin Engen, Frue Taarn 29.
Matematisk Bevis for objektiv Udførsel ved Intetfang 31.
Betydningen af objektiv Udførsel ved Hjernevirksomhed 33.
Ejendommelige Konsekventser 34.
2det Kapitel. Om Tilbagevending (Kredsning) 38.
Modsætning til Ligeløb.
(29) En Mand ved en Plantage 38.
Besindelse, Fatning. Tilbagevending til Sagen ved Genbrug af vedkommende Baner 39.
Forstærket Virkning og kontinuert Virkning 39.
(30) En Knap paa Gulvet 40.
At se een og to Gange (ufuldstændig og fuldstændig Opfattelse) 40.
(31) Talen med en 15aarig Fyr 40.
Hvad man skal opfatte klart, skal man tilbage til i en gentagen Betragtning 41.
(32) Dampfærgen, (33) Indtogsfest, (34) Fremmede Ansigter 41.
Altfor fuldstændig Opfattelse. "Gjort" Virksomhed 42.
(35) Udsigten til Kalø 42.
Tilbagevending ved Refleksion 42.
(36) Ophør ved Adspredelse, (37) Latter og Graad 43.
Tilbagevending ved legemlig Virksomhed 43.
(38) Gymnastikeren i Eks. 10, (39) Om Søvn 44.
Fremdragelse af Fænomenets Hovedegenskaber 44.
1) Lukkethed 44.
(40) Lukkethed ved Hvile 45.
Den meste Tid tilbringes i Lukkethed 45.
(41) Thorvaldsen 46.
Uden Lukkethed kan der ikke bringes Virkning ud af den levende Kraft 46.
(42) Letsindige Naturer 46.
2) En Række Fænomener, der gruppere sig omkring Begrebet Personlighed 46.
Bevidsthed 46.
(43) Ubevidsthed hos Plantagevandreren 46.
Handledygtighed 47.
(44) Gymnastikeren i Eks. 10, (45) Børn og Stemningsmennesker ikke skikkede til Handling 47.
Uafhængighed af Omgivelserne 47.
(46) Besøg af Provsten, (47) Den daglige Spejden efter Indtryk. 48.
(48) Stemningsmennesker tabe let Modet, (49) Bonden fra Vrads. Det daglige Tomløb 49.
Reguleringsevne (Svinghjul) 49.
(50) Arbejde, hvori der er Fart 49.
Regeringen 49.
Stædighed belyst ved Snurretoppen 50.
Selvstændighed 51.
(51) Kong Olaf 51.
3) Hæmningsvirksomheden og dens Forklaring ved permeable Baner 51.
(52) Bornerthed, (53) Ungdommen ikke falden i Bane, (54) Kraft og Larm 53.
Hæmningsvirksomhedens Betydning 53.
3die Kapitel. Blandede Eksempler 55.
Ønskeligheden af Selvvirksomhed 56.
(55) Et Nummer af "Illustreret Tidende" 57.
(56) Besøg paa Maleriudstillingen 58.
(57) I Næstved 60.
(58) Søborghus Kro 62.
(59) Virkningen af Ord 65.
(60) Det nye 67.
(61) "Ly" ved Arbejde 68.
(62) Lukkethed ved Henvendelse overhovedet (Morgenstemning) 70.
(63) Det daglige Samfundsliv i Modsætning til Naturlivet 71.
(64) Historien 73.
(65) Mere sammensatte Eksempler (Sandhed, Alvor, Selvstændighed) 74.
(66) Blandede Følelser overfor Begrebet Personlighed 80.
(67) Overdrivelse ved stærke Virkninger 83.
(68) Livet med sig selv 85.
(69) En Jernbanehistorie 86.PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1951. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1927.